Fångstjournal Put & Take

Detta är fångstjournalen för Put & Take sjöarna

Fångstjournal P&T Sjöar Oktober 2020

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                      2,15                                  24


2                                      2,9                                   30


3                                       2,15                                  30


4                                        2,2                                     17


5                                       1,6                                      4


6                                      2,15                                     24


7                                       2,4                                      23


8                                       3,45                                    33


9                                        2,9                                   19


10                                    2,1                                     17


11                                    1,45                                      7


12                                   1,45                                       1


13                                 1,9                                         2


14                                  1,8                                         17


15                                  2,2                                        22


16                                  3,6                                        42


17                                  4,0                                        42


18                                  2,65                                      14


19                                   1,4                                          3


20                                    1,6                                        7


21                                    1,35                                      7


22                                    2,98                                      19


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar September 2020

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        2,5                                   7


2                                        2,2                                  2


3                                        1,7                                  2


4                                        2,1                                  24


5                                        2,4                                  48


6                                        2,2                                  20


7                                         3,4                                   4


8                                         1,9                                   10


9                                            2,05                               13


10                                           3,2                                26


11                                          3,4                                 28


12                                           1,8                                  34


13                                           2,25                                5


14                                           2,1                                17


15                                          2,2                                  19


16                                          2,5                                 31


17                                         3,45                                 11


18                                         3,35                                 20


19                                         3,2                                   45


20                                         2,5                                    18


21                                         2,8                                    6


22                                         1,8                                    9


23                                         3,7                                  20


24                                          2,2                                  20


25                                         1,8                                    35


26                                          3,0                                   51


27                                          1,25                                 6


28                                           1,2                                   4


29                                           3,4                                  18


30                                           1,9                                   8


31


 

Fångstjournal Put & Take Augusti 2020

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                       3,6                                    38


2                                       3,5                                     46


3                                      2,0                                      13


4                                       1,7                                     17


5                                       2,2                                      20


6                                      2,05                                     5


7


8                                    2,6                                       34


9                                   1,85                                       11


10                                   4,5                                       6

11                                  1,65                                     14


12                                  1,75                                      6


13                                  1,9                                       11


14                                  2,5                                        13


15                                  4,1                                        30


16                                  2,0                                        4


17                                 3,15                                       8


18                                 2,0                                          7


19                                 1,7                                          1


20                                 2,7                                           5


21


22                                 1,9                                           17


23                                 2,1                                            4

24                                 2,4                                            14


25                                 1,65                                           7


26                                 1,5                                             4


27                                 2,1                                             21


28                                 1,8                                             8


29                                  2,05                                           38


30                                 4,2                                              14


31                                 1,8                                               9


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Juli 2020

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         1,4                                   3


2                                         1,95                                 9


3                                         2,15                                 12


4                                         1,9                                   5


5                                         1,5                                   7


6                                            2,0                            13


7                                            1,8                           16


8                                            2,45                            27


9                                            2,5                               27


10                                          2,3                               22


11                                          3,2                               16


12                                         2,2                                 19


13                                         3,2                                 15


14                                         2,55                                32


15                                         2,3                                  12


16                                         2,05                                 15


17                                            2,4                                7


18                                               1,7                           22


19                                                1,45                        12


20                                                3,5                                 7


21                                                    1,35                               19


22                                                  1,6                                     8


23                                                   4,5                                    18


24


25                                                  3,9                                       28


26                                                  3,6                                        26


27                                                   3,75                                       14


28                                                    3,0                                        16


29                                                     2,5                                          17


30                                                     2,3                                            20


31


 

Fångstjournal Put & Take sjöar Juni 2020

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         1,6                                    5


2                                         1,75                                  4


3                                          1,9                                   6


4                                           3,08                                2


5                                            1,35                                8


6                                            2,9                                  40


7                                            1,8                                  7


8                                            2,6                                  8


9                                            1,4                                  9


10                                          1,8                                  7


11                                           1,2                                 3


12                                           1,65                               6


13                                            2,2                                23


14                                           2,65                               9


15                                           1,8                                  5


16                                           1,7                                  4


17                                           2,8                                  11


18


19                                           3,6                                  24


20                                           1,75                                18


21                                           1,85                                9


22                                           2,9                                  11


23                                           2,4                                   8


24                                           1,8                                   8


25                                          1,55                                    7


26                                            1.2                                   10


27                                             2,1                                   23


28                                             1,9                                   18


29                                             3,1                                   4


30


31


 

Fångstjournal Maj 2020 Put & Take sjöar

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        2,5                                   72


2                                        2,05                                 37


3                                          1,0                                  5


4


5                                          1,2                                  4


6                                           2,0                                 27


7                                           1,89                               14


8                                              2                                   9


9                                              2,2                               34


10                                              2,2                             21


11                                              2,65                           21


12                                              1,2                             3


13                                              2,55                            8


14                                              1,8                             17


15                                              1,95                           19


16                                               2,7                            23


17                                               1,45                          5


18                                               1,7                             9


19                                               1,6                            3


20                                               1,75                          23


21                                               2,8                            29


22                                               3,7                            57


23                                               2,05                          41


24                                               2,25                          10


25                                             1,95                               6


26                                               2,6                              7


27                                               1,2                               7


28                                               1,9                                7


29                                              1,95                              20


30                                               2,55                             41


31                                               1,69                             4


 

Fångstjournal P&T April 2020

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        2,0                                    3


2                                        1,95                                  4


3                                          1,9                                 10


4                                          2,0                                 18


5                                          1,8                                  15


6                                          1,9                                  3


7                                          2,35                                 4


8                                          2,3                                   6


9                                         2,75                               21


10                                       2,4                                 25


11                                       2,4                                  22


12                                       2,3                                  12


13


14                                      1,85                                  5


15                                      1,85                                   5


16                                      1,4                                     1


17                                      2,75                                  17


18                                      2,45                                    9


19                                      2,75                                    5


20                                      2,1                                      4


21                                      1,9                                       2


22                                      1,5                                       1


23                                      2,17                                      5


24                                     2,4                                            24


25                                   2,65                                           60


26                                     3,1                                             5


27                                     2,3                                             2


28                                     2,25                                           18


29                                    2,6                                                 7


30                                    2,45                                               4


31


 

Fångstjournal P&T sjöar Mars 2020

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4                                         3,5                                   2


5


6                                         1,5                                    1


7                                         1,7                                    15


8                                         2,6                                    10


9


10


11                                         1,2                                    1


12


13                                         2,0                                    1


14                                         4,01                                  4


15


16


17


18


19                                           1,85                                  1


20                                           2,0                                    7


21                                           3,0                                    15


22


23


24


25


26                                            2,05                                   5


27                                            2,53                                   21


28                                            2,75                                   11


29                                            2,3                                     13


30


31


 

Fångstjournal Put & Take sjöar Januari 2020

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal P&T sjöar December 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         2,0                                  4


2


3


4


5


6                                           1,5                                  1


7


8


9


10


11


12


13


14                                           2,05                                  10


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Put & Take November 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        1,8                                     30


2                                         2,5                                    28


3                                         1,6                                     5


4                                         1,6                                     3


5


6


7


8                                          2,2                                     4


9                                          2,55                                   32


10                                        1,8                                     9


11                                         1,3                                    1


12


13


14                                        1,4                                       2


15                                        2,9                                       5


16                                         1,8                                      24


17                                         2,0                                      17


18


19


20


21                                         1,7                                          4


22                                         2,0                                          8


23                                          4,24                                       14


24                                          2,1                                          8


25                                          2,35                                        8


26


27


28


29


30                                           2,3                                             13


31


 

Fångstjournal Put & Take Oktober 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                       1,55                                     5


2                                      1,75                                      5


3                                      2,8                                       24


4                                       2,75                                     28


5                                        2,5                                      66


6                                        2,0                                      10


7                                        1,55                                      9


8                                         2,5                                       6


9                                         2,2                                       15


10                                      1,8                                        14


11                                        1,8                                        24


12                                          1,9                                      52


13                                          2,0                                      19


14                                          1,8                                      11


15                                         3,05                                      16


16                                          1,6                                      13


17                                           1,3                                        3


18                                            2,1                                      33


19                                             2,8                                     73


20                                            2,0                                      22


21


22                                              1,7                                      6


23                                              1,7                                      11


24                                              1,9                                      29


25                                               2,1                                      25


26                                                1,9                                     32


27                                               1,75                                    9


28                                               1,95                                    5


29                                                  1,8                                     7


30                                                  1,6                                     7


31                                                  2,5                                     15


 

Fångstjournal Put & Take September 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        1,65                                 16


2                                         2                                      16


3                                         2,1                                     8


4                                            1,65                               12


5                                           1,6                                   20


6                                          1,6                                    21


7                                          1,45                                  39


8                                          2,6                                    11


9                                          1,45                                  7


10                                        2,0                                    7


11                                         1,55                                  11


12                                         1,8                                    25


13                                         2,0                                    14


14                                           2,3                                   32


15                                           1,9                                   32


16                                            1,7                                  11


17


18                                           3,0                                    26


19                                           1,8                                     11


20                                            1,6                                     47


21                                            3,25                                   84


22                                            2,4                                     23


23                                           1,8                                       20


24                                            1,7                                       11


25                                            2,1                                       20


26                                            3,0                                       26


27                                            1,7                                       42


28                                             1,75                                       62


29                                             1,8                                          41


30


31


 

Fångstjournal P&T Sjöar Augusti 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                       2,15                                   3


2


3                                       1,6                                    42


4                                       1,9                                    14


5                                       1,6                                     11


6                                         1,55                                  6


7                                         1,6                                    12


8                                           1,9                                   10


9                                         1,73                                    9


10                                         1,4                                    8


11                                           1,5                                  11


12                                          1,2                                   4


13                                            2                                  7


14                                          1,5                                17


15


16                                          2,2                                12


17                                          1,8                                16


18                                         1,45                                6


19                                           1,3                                 6


20


21                                             1,45                              11


22                                             2,0                                10


23                                             1,9                                14


24                                              2,6                                22


25


26                                              1,2                                 15


27                                              1,2                                   8


28                                              1,55                                13


29


30                                           1,5                                      20


31                                           1,7                                     30


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Juli 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2                                        1,4                                      2


3                                          1,6                                    4


4                                         1,3                                    8


5                                         1,25                                  5


6                                          2,4                                   14


7                                         1,3                                     4


8                                         1,4                                     18


9                                         1,6                                     23


10                                       1,8                                    16


11                                        2,6                                    19


12                                        1,3                                     25


13                                        1,6                                     33


14                                        1,65                                   21


15                                         1,65                                   23


16                                         1,5                                     23


17                                          1,7                                      24


18                                          1,8                                        21


19                                           1,6                                       17


20                                             1,55                                  20


21                                            0,75                                    1


22                                             1,65                                    19


23                                             1,25                                    9


24                                               1                                        2


25                                               1,5                                     3


26                                               1,6                                     7


27                                              1,35                                   18


28                                              0,75                                    1


29                                               1,1                                     2


30                                               1,1                                     3


31                                               1,7                                     13


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Juni 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        2,5                                   42


2                                        1,4                                     8


3                                        1,5                                   4


4                                        1,45                                  8


5                                       1,25                                    5


6                                       2,4                                      28


7                                       1,8                                      32


8                                       1,3                                      17


9                                       2,06                                     27


10                                     2,3                                       13


11                                     1,25                                      2


12                                     1,55                                     10


13                                     1,75                                      8


14                                      2,3                                       8


15                                      1,4                                       6


16                                       1,5                                      10


17                                       1,4                                       13


18                                       1,45                                      7


19                                       1,3                                       14


20                                        1,2                                      14


21                                         2,05                                    16


22                                          1,55                                    36


23                                          1,3                                       5


24                                          1,6                                       14


25                                           1,1                                       2


26                                           1,4                                       1


27                                           1,3                                       3


28                                            2,0                                     19


29                                            1,25                                    21


30                                            1,45                                     5


31


 

Fångstjournal Put & Takesjöar Maj 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                       3,15                                  14


2                                       2,6                                     25


3                                       2,6                                     32


4                                       1,3                                      16


5                                       1,3                                       10


6                                        1,5                                        7


7                                         1,3                                       3


8                                         1,0                                       4


9                                         1,2                                       2


10                                        1,4                                      21


11                                         1,35                                    21


12                                         1,5                                       7


13                                          1,95                                    10


14                                           1,2                                      6


15                                           1,3                                   15


16                                           1,9                                    27


17                                            1,6                                    19


18                                            1,6                                   15


19                                             1,05                                 11


20                                             1,5                                    11


21                                             1,05                                   4


22                                               1,0                                   8


23                                               2,3                                   15


24                                               2,0                                    39


25                                               1,9                                    31


26                                               1,95                                  14


27                                                1,8                                    21


28                                                1,4                                    36


29                                                 1,1                                    8


30                                                 2,45                                  47


31                                                  2                                      20