Fångstjournal Put & Take

Detta är fångstjournalen för Put & Take sjöarna

Fångstjournal Put & Take sjöar Maj 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        1,9                                15


2                                        1,65                               5


3                                        1,9                                 9


4                                        2,2                               16


5                                        3,65                              24


6                                        1,65                              29


7                                        3,85                              49


8                                        1,35                              18


9                                        1,7                                  9


10                                       3,6                                31


11                                       1,8                                7


12                                       2,8                                17


13                                       3,2                                33


14                                       1,8                                17


15                                       3,1                                 9


16                                       1,8                                 8


17                                       1,8                                 12


18                                       1,5                                 12


19                                       1,8                                  9


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar April 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                     1,2                                        13


2                                      2,5                                        12


3                                      1,6                                        14


4


5


6


7


8


9                                         1,3                                       6


10                                       1,55                                    12


11                                       2,6                                      13


12                                       2,98                                    8


13                                      1,9                                       11


14                                      1,9                                       11


15                                      2,4                                       32


16                                      1,7                                       13


17                                      1,7                                       15


18                                      1,45                                      9


19                                       1,9                                       5


20                                       2,0                                       3


21                                        1,8                                     13


22                                         1,9                                   22


23                                         2,4                                   26


24                                         2,55                                 14


25                                         1,45                                  12


26                                         2,6                                    3


27                                        2,2                                     15


28                                        1,8                                      5


29                                        1,7                                     5


30                                         2,5                                    39


31


 

Fångstjournal Put & Takesjöar Mars 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14                                        2,0                                      11


15


16


17


18


19                                         1,2                                      3


20                                         1,7                                      1


21                                         1,0                                       3


22


23


24                                          1,4                                       1


25                                          1,2                                        1


26                                           1,5                                       9


27                                           2,5                                       6


28


29


30


31


 

Fångstjournal Put & Take sjöar Januari 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal P&T Sjöar December 2021

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal P&T Sjöar November 2021

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        1,6                                   2


2                                        0,8                                  2


3                                        1,0                                  1


4                                        2,0                                  7


5                                        2,1                                 22


6                                        1,35                               11


7                                        0,9                                  1


8                                        1,2                                  2


9                                        1,3                                  8


10                                      1,2                                 3


11                                      1,4                                  8


12                                      2,4                                  14


13                                     2,5                                  14


14                                     1,25                                1


15


16


17


18


19                                     2,9                                   8


20                                    3,1                                    8


21


22                                    1,15                                  2


23                                    1,3                                    2


24                                    1,5                                    2


25


26                                     1,6                                   3


27                                     1,25                                 2


28


29


30


31


 

Fångstjournal Put and Take sjöar Oktober 2021

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        1,7                                  74


2                                        1,7                                  40


3                                        0,85                                12


4                                        1,4                                  16


5                                        0,8                                  3


6                                        1,1                                   7


7                                       1,95                                  27


8                                        1,4                                    20


9                                         1,2                                  16


10                                       1,6                                    19


11                                       1,9                                   8


12                                      1,6                                     6


13                                      1,35                                  9


14                                      1,9                                    3


15                                       1,0                                 12


16                                       1,1                                  11


17                                      1,3                                   16


18                                       2,3                                   9


19                                       1,35                                 11


20                                        1,4                                   9


21                                        1,25                                 8


22                                        1,7                                   11


23                                        1,55                                 11


24                                        1,3                                    3


25                                         1,3                                   8


26                                         2,1                                   9


27                                         1,5                                   7


28                                         1,35                                11


29                                         1,9                                  28


30                                        1,5                                  15


31                                        1,75                                15


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar September 2021

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        1,6                                   26


2                                        1,55                                 31


3                                       1,4                                     50


4                                        1,7                                    33


5                                        1,6                                    21


6                                        1,25                                  6


7                                        1,45                                  16


8                                        2,7                                    27


9                                        1,55                                  15


10                                      1,8                                     32


11                                       2,78                                  30


12                                       1,6                                    14


13                                       1,45                                  18


14                                       1,76                                  13


15                                        1,25                                  8


16                                        2,2                                   30


17                                        1,4                                   44


18                                         1,7                                  48


19                                        1,5                                   12


20                                         1,45                                 5


21                                         1,3                                   5


22                                          1,3                                  2


23                                          1,5                                  6


24                                           1,35                              22


25                                          1,9                                30


26                                          2,6                                 19


27                                          1,75                                18


28                                          1,6                                  5


29                                            1,0                                12


30                                            1,15                              31


31


 

Fångstjournal Put & Take sjöar Augusti 2021

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        1,85                                 26


2                                        1,15                                 12


3                                        2,0                                   20


4                                        1,6                                   30


5                                        1,9                                   31


6                                        1,9                                  27


7                                        2                                     26


8


9                                       1,1                                    20


10                                      1,1                                    17


11                                      1,65                                  24


12                                      1,6                                    30


13                                        1,6                                   14


14                                        1,9                                   9


15


16                                        1,1                                    5


17                                        1,7                                    11


18                                         1,2                                    6


19                                         1,2                                   26


20                                         1,75                                 38


21                                         1,35                                 20


22                                          1,5                                  23


23                                          1,3                                  15


24                                          1,3                                  15


25                                          2,3                                  7


26                                         1,8                                  17


27                                          1,35                                23


28                                          4,75                               41


29                                          2,8                                 24


30                                          1,55                               27


31                                          1,2                                 23


 

Fångstjournal Put & Take Special sjöar Juli 2021

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         0,65                                1


2


3                                        4,15                            6


4


5


6                                   3,15                                    1


7                                    3,35                                   4


8


9


10


11                               3,8                                           3


12


13                                 4,05                                         8


14                                  3,8                                        4


15                                   3,6                                       1


16                                   3,6                                       3


17                                   3,8                                       2


18                                   2,0                                      1


19                                  4,9                                       7


20


21                                  3,2                                       1


22                                   3,8                                    2


23                                       4,15                                3


24                                     3,6                                    6


25


26                                    2,7                                     1


27                                    4,75                                   3


28                                     4,2                                    5


29                                     4,5                                    11


30                                     3,2                                    2


31


 

Fångstjournal Put & Take sjöar Juli 2021

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3                           1,7                                                   14


4                            2,05                                                11


5                             1,9                                                  13


6                              4,0                                                   1


7                             1,9                                                    8


8                              1,5                                                   8


9                              1,9                                                   4


10


11                              1,85                                                  19


12                              1,3                                                     7


13                            1,2                                                        3


14                             1,4                                                      2


15


16                             1,3                                                     1


17                              1,4                                                   3


18                              1,9                                                   15


19                               2,1                                                     13


20


21                               1,2                                                     9


22                              0,9                                                     2


23                               1,85                                                 8


24                              1,85                                                 7


25                              1,05                                                 8


26                              2,65                                                 8


27                             1,5                                                    8


28                              1,25                                                 6


29                              1,85                                                 15


30                              1,9                                                   16


31                              1,7                                                   21


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Juni 2021

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2                                     2,4                                         5


3                                     2,0                                         5


4                                     3,3                                        13


5                                     2,0                                        24


6                                    3,55                                       17


7                                     2,4                                         9


8                                    1,65                                        8


9                                     2,3                                         5


10                                   0,9                                         4


11                                   1,4                                         4


12                                   1,6                                         9


13                                   2.0                                       19


14                                  1,55                                       7


15                                   1,55                                      1


16                                    2,0                                       9


17                                   1,9                                        8


18                                   1,9                                        7


19                                  2,15                                      30


20                                  2,2                                        12


21                                  1,82                                       5


22                                  1,85                                       3


23                                  1,85                                       1


24                                   2,3                                        19


25                                   3,2                                          38


26                                    2,1                                          19


27                                  1,45                                           3


28                                  1,35                                             1


29                                     1,5                                              3


30                                   1,3                                             2


31


 

Fångstjournal Maj Put & Take Sjöar 2021

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                       2,2                                    30


2                                        1,9                                   36


3                                       1,8                                    28


4


5                                         2,1                                   7


6


7                                      3,8                                       13


8                                      4,1                                       35


9                                     1,88                                      22


10                                  1,35                                        4


11                                  1,5                                         12


12                                  1,8                                         22


13                                  1,8                                        30


14                                  4,2                                        49


15                                  1,8                                        31


16                                  1,8                                        11


17                                  1,85                                      2


18                                   1,6                                       9


19                                     2,1                                    6


20                                     1,95                                      4


21                                      1,6                                    13


22                                      2,1                                     34


23                                       1,8                                       4


24                                        1,6                                      2


25


26


27                                           1,65                                33


28


29


30                                         3,4                                 60


31


 

Fångstjournal April Put & Take Sjöar 2021

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

1


2                                       4,0                                     34


3                                       2,55                                  41


4                                       2,4                                     27


5                                       1,6                                     12


6                                         1,4                                     12


7


8                                          1,1                                      1


9                                          1,6                                    15


10                                          1,6                                   17


11


12


13


14


15                                          1,3                                          6


16                                           1,8                                         39


17                                          2,2                                          58


18                                            1,7                                         19


19                                              1,7                                      6


20                                            2,85                                      10


21


22                                             2,65                                      12


23                                             1,7                                         40


24                                            1,7                                            23


25                                            2,35                                          7


26                                         2,85                                          12


27                                          2,8                                                  12


28                                           1,65                                                10


29                                            1,7                                                    9


30


31


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Mars 2021

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16                                      1,6                                       1


17


18


19


20


21


22                                         1,2                                       1


23


24                                         1,55                                       10


25                                         1,3                                          8


26                                         3,0                                          9


27                                         1,8                                         21


28                                         1,4                                         6


29


30


31


 

Fångstjournal Put & Take Februari 2021

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7                                                                                   6


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Put & Take sjöar Januari 2021

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         2,0                                  8


2                                         2,75                                18


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31