Fångstjournal Put & Take

Detta är fångstjournalen för Put & Take sjöarna

Fångstjournal Put & Take Sjöar Maj 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                      1,45                                  12


2                                      1,55                                   3


3                                       1,2                                    3


4                                       1,85                                  16


5                                        1,5                                   12


6                                        1,3                                    22


7                                        1,0                                    14


8                                        1,3                                    2


9                                        1,25                                  6


10                                      1,1                                    4


11                                      1,5                                    12


12                                     1,5                                     2


13                                    1,4                                     20


14                                     1,8                                     9


15


16                                     1,55                                    9


17                                     2,5                                      5


18                                     1,9                                      21


19                                     1,65                                    39


20                                     3,2                                      30


21                                     1,25                                    17


22                                        1,7                                    15


23                                        1,2                                     10


24                                        1,8                                     4


25                                        2,15                                   25


26                                          1,5                                   30


27                                          1,5                                   29


28                                         2,05                                  33


29                                         1,4                                     11


30                                         1,0                                     10


31


 

Fångstjournal Put & Take sjöar April 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         1,5                                   14


2                                         1,5                                   11


3


4                                         1,5                                    4


5                                         1,2                                    3


6                                         1,8                                   35


7                                         2,0                                   36


8                                         2,16                                 43


9                                         2,1                                   19


10                                      1,75                                 12


11                                        5,2                                   7


12                                      1,8                                     10


13                                      1,6                                     23


14                                      1,85                                     22


15                                      2,0                                      27


16                                      1,8                                      16


17                                      7,7                                       9


18                                      1,6                                       12


19                                       1,55                                    6


20                                       1,6                                      10


21                                        1,8                                     31


22                                        2,2                                     34


23                                        2,5                                     5


24


25


26                                         2,0                                      7


27                                         1,4                                      5


28                                         1,9                                      21


29                                         2,0                                      62


30                                         2,0                                      20


31


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Mars 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19                                     2,2                                          7


20


21


22                                      0,8                                          4


23


24                                      2,6                                           12


25


26


27


28                                        1,2                                           1


29


30


31                                     1,3                                            6


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Januari 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar December 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2                                       1,8                                     11


3                                       0,7                                      1


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar November 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        2,4                                  5


2                                        1,3                                  8


3                                        1,6                                  16


4                                       1,3                                   22


5                                       1,6                                  22


6                                       1,55                                 4


7                                       0,9                                   2


8                                       0,7                                   1


9                                       0,8                                   2


10


11                                     1,95                                 7


12                                     2,0                                  18


13                                     1,0                                  6


14                                     1,45                                12


15                                     1,35                                 5


16                                     1,2                                   18


17                                     ????                                 12


18                                     0,9                                     4


19                                     1,8                                     7


20                                     1,7                                     5


21


22


23


24


25                                       1,6                                     9


26                                       0,9                                     6


27                                       2,4                                     11


28                                       0,8                                      2


29                                       1,0                                      3


30


31


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Oktober 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                       2,3                                   25


2                                       1,9                                   9


3                                      2,0                                   6


4                                      2,1                                    5


5                                       1,9                                  5


6                                       2,1                                  9


7                                    2,7                                       15


8                                      2,1                                   14


9                                     2,5                                     11


10                                  3,0                                       11


11


12                                  1,45                                      18


13                                  2,1                                         14


14                                  2,2                                        19


15                                  2,2                                        48


16                                  2,2                                        8


17                                  2,4                                        4


18                                  2,3                                        2


19                                  2,5                                        12


20                                  2,1                                        17


21                                  2,45                                      8


22                                  2,6                                       40


23                                  1,15                                     9


24                                  0,85                                     7


25                                  1,65                                     2


26                                  2,2                                      19


27                                  1,75                                    30


28                                    1,0                                    18


29                                   1,55                                     45


30                                   2,55                                     29


31                                   2,75                                     17


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar September 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                      2,5                                    8


2                                      2,1                                   13


3                                      2,15                                 17


4                                       1,9                                  12


5                                       1,9                                  12


6                                       1,7                                   2


7                                       2,25                                 18


8                                       2,6                                   14


9                                       2,1                                   13


10                                    2,1                                    28


11                                    1,95                                  5


12                                    1,3                                    2


13                                    1,7                                    7


14                                    2,1                                    6


15                                   2,35                                   9


16                                   2,6                                   22


17                                    2,2                                  28


18                                    2,1                                 16


19                                    1,75                                4


20                                    1,99                                6


21                                    2,1                                  35


22                                    2,2                                  17


23                                    2,2                                38


24                                    2,5                                 48


25                                    2,34                               12


26                                    2,0                                 10


27                                    2,2                                  18


28                                    1,95                                9


29                                  1,55                                  44


30                                    2,3                                  35


31


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Augusti 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                       3,0                                   10


2                                       1.5                                   22


3                                          1,9                                 5


4                                       1,4                                 3


5                                          1,6                                 13


6                                            1,85                            15


7                                           1,4                                 18


8                                             1,85                              17


9                                             1,7                                21


10                                           2,2                                  9


11                                           2,5                                 22


12                                         1,7                                   11


13                                         1,9                                   8


14                                         2,10                                  5


15                                        1,6                                      3


16


17


18                                         1,5                                       4


19                                         2,05                                      3


20                                         1,6                                        8


21                                         1,8                                        6


22                                         1,7                                        7


23


24                                         1,0                                        1


25


26                                         1,9                                          6


27                                          2                                            7


28                                         1,5                                          1


29


30                                         2,2                                          8


31                                        1,3                                           2


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Juli 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                       2,1                                  5


2                                      2,85                                 8


3                                      1,8                                   6


4                                      1,8                                   8


5                                       2,2                                  6


6                                       2,1                                  12


7                                       1,8                                  19


8                                       1,9                                   9


9                                       2,2                                   10


10                                     2,1                                   16


11                                      4,8                                  21


12                                     2,15                                15


13                                    1,7                                    9


14                                    1,7                                    6


15                                    2,1                                   14


16                                    1,8                                   11


17                                    1,75                                 14


18                                    1,85                                  11


19                                    2,5                                    21


20                                    1,7                                    13


21                                    1,7                                     10


22                                     1,9                                   13


23                                      1,4                                  8


24


25                                       1,9                                12


26                                       1,85                               9


27                                      1,55                                21


28                                      2,2                                  11


29                                      3,2                                  18


30                                      4,4                                  12


31                                     1,4                                    4


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Juni 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2                                        1,7                                   5


3                                       2,55                                 16


4                                       2,0                                   53


5                                       1,65                                 18


6                                       2,3                                   9


7                                       1,8                                   4


8                                       1,7                                   3


9


10


11


12


13


14


15                                    5,3                                   13


16                                    2,1                                    5


17                                    2,5                                   12


18


19


20                                      1,6                                   1


21                                      1,85                                 1


22                                      1,85                                 2


23                                      1,8                                  12


24                                       2,4                                 18


25                                      1,85                                12


26                                      1,9                                   5


27                                      2,0                                   5


28                                      2,0                                   8


29                                      1,95                                 10


30                                      1,85                                  9


31


 

Fångstjournal Put & Take sjöar Maj 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        1,9                                15


2                                        1,65                               5


3                                        1,9                                 9


4                                        2,2                               16


5                                        3,65                              24


6                                        1,65                              29


7                                        3,85                              49


8                                        1,35                              18


9                                        1,7                                  9


10                                       3,6                                31


11                                       1,8                                7


12                                       2,8                                17


13                                       3,2                                33


14                                       1,8                                17


15                                       3,1                                 9


16                                       1,8                                 8


17                                       1,8                                 12


18                                       1,5                                 12


19                                       1,8                                  9


20                                       1,8                                 35


21                                       1,95                                 20


22                                       2,56                                 13


23                                       1,5                                   2


24                                        1,6                                  6


25                                        2,0                                  18


26                                        1,75                                23


27                                        1,85                                17


28                                        1,8                                  13


29                                        1,45                                 5


30                                        1,9                                   2


31                                        1,8                                   7


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar April 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                     1,2                                        13


2                                      2,5                                        12


3                                      1,6                                        14


4


5


6


7


8


9                                         1,3                                       6


10                                       1,55                                    12


11                                       2,6                                      13


12                                       2,98                                    8


13                                      1,9                                       11


14                                      1,9                                       11


15                                      2,4                                       32


16                                      1,7                                       13


17                                      1,7                                       15


18                                      1,45                                      9


19                                       1,9                                       5


20                                       2,0                                       3


21                                        1,8                                     13


22                                         1,9                                   22


23                                         2,4                                   26


24                                         2,55                                 14


25                                         1,45                                  12


26                                         2,6                                    3


27                                        2,2                                     15


28                                        1,8                                      5


29                                        1,7                                     5


30                                         2,5                                    39


31


 

Fångstjournal Put & Takesjöar Mars 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14                                        2,0                                      11


15


16


17


18


19                                         1,2                                      3


20                                         1,7                                      1


21                                         1,0                                       3


22


23


24                                          1,4                                       1


25                                          1,2                                        1


26                                           1,5                                       9


27                                           2,5                                       6


28


29


30


31


 

Fångstjournal Put & Take sjöar Januari 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal P&T Sjöar December 2021

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal P&T Sjöar November 2021

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        1,6                                   2


2                                        0,8                                  2


3                                        1,0                                  1


4                                        2,0                                  7


5                                        2,1                                 22


6                                        1,35                               11


7                                        0,9                                  1


8                                        1,2                                  2


9                                        1,3                                  8


10                                      1,2                                 3


11                                      1,4                                  8


12                                      2,4                                  14


13                                     2,5                                  14


14                                     1,25                                1


15


16


17


18


19                                     2,9                                   8


20                                    3,1                                    8


21


22                                    1,15                                  2


23                                    1,3                                    2


24                                    1,5                                    2


25


26                                     1,6                                   3


27                                     1,25                                 2


28


29


30


31