Fiskeregler i Harasjömåla

Fisketillstånd: Personligt tillstånd för sportfiske erhålles genom lösande av fiskekort på sportfiskekontoret (receptionen) i Harasjömåla. Under vissa perioder – normalt lågsäsong – kan fiskekort bara lösas via fiskekortsautomat vid sportfiskekontoret. Beställd fiskeplats ger ej rätt att påbörja fisket förrän fiskekortet är betalt och avhämtat. Fiskekortet ska bäras väl synligt under fisket och ska uppvisas vid anfordran av bevaknings-/tillsynspersonal. Vid ev svår is- eller snösituation kan fisket bli inställt. Detta meddelas i så fall vid sportfiskekontoret.

Fiske utan Fiskekort är ej tillåtet. Endast 1 spö per/fiskare/kort får användas. Endast de fiskemetoder som är föreskrivna för respektive sjö får användas. Ryckfiske & Mäskning är förbjuden. Fångstkvot är 4 st laxartade fiskar per dagkort (Flugströmmen & Specialsjöarna 3 st laxartade fiskar). När fångstkvoten är fylld (upptagna och dödade) så är fiskekortet förbrukat och fortsatt fiske är inte tillåtet. Tillåtna Fisketider är 04.00 – 24.00 i alla sjöar. Flugströmmen 07.00 – 22.00. Det är ej tillåtet att använda egen båt vid fiske inom området. Att förvara fisk i keepnet är inte tillåten i sjöar med laxartad fisk. Egen medhavd el-motor till båt tillåts. Barn t.o.m 11 år fiskar gratis på målsmans fiskekort med gemensam fångstkvot. För naturvatten gäller: Öring mindre än 20 cm, liksom öring som fångas under perioden 1 oktober – 31december ska alltid återutsättas. Gädda mindre än 40 cm ska alltid återutsättas.

Ändringar eller tillägg i reglerna kan göras under pågående säsong. Dessa anslås i så fall vid sportfiskekontoret eller här på hemsidan. Det ankommer på Dig som sportfiskare att hålla dig informerad om gällande bestämmelser för fiskets bedrivande. Återutsättning av fisk är tillåten under etiska former(se stycke om fiskeetik). Fiskar man riktat Catch-and release (med avsikt att sätta tillbaka all fisk) måste man fiska med hullingslös krok. Vid spinn/mete får man endast sätta tillbaka fisk som är krokad i käkpartiet. Fisk får inte vara skadad, blöda eller tas upp på land för att sedan återutsättas. Fisk som ska återutsättas måste krokas av i vattnet. Att avsiktligt kroka fisk (ryckfiske) är strängeligen förbjudet och leder till livstids avstängning från Harasjömåla. Oavsiktligt felkrokad fisk – krokad på andra ställen än mun eller svalg – ska avkrokas med största varsamhet och snarast återutsättas. Fisk, som felkrokats så allvarligt att den uppenbart kommer att dö, ska dock avlivas och omgående, så fort personal finns tillgänglig, inlämnas på sportfiskekontoret.

Brott mot Harasjömålas Fiskeregler beivras alltid. En kontrollavgift på 700 kr tas obligatoriskt ut, och brott mot föreskrivna regler kan leda till avstängning och/eller rättsliga åtgärder. Den, som bryter mot gällande regler eller i övrigt uppträder störande, kan avstängas från vidare fiske i Harasjömålas vatten. Överträdelse av Harasjömålas regler, som medför indraget fiskekort, ger ej rätt att helt eller delvis återfå erlagd avgift. Motsvarande gäller för force majeure, t ex is- eller snöhinder.

Regler för Flugfiske:

Traditionellt flugfiske med flugspö, fluglina, tafs och 1 fluga är tillåtet. Att beta flugan med t ex mask, powerbait, räka o dyl är förbjudet. Doftmedel på flugan är inte tillåtet. Flugor med jigg-kropp, spinnskedar och flugor som avser att imitera drag är ej tillåtna. Fiske får ej bedrivas med mer än ett spö och en fluga samtidigt. Catch-and- release är tillåten med hullinglös fluga. Nappindikator är tillåten.

Regler för Spinnfiske & Mete

Fiske får ej bedrivas med mer än ett spö och ett bete samtidigt. Fiske i traditonell mening med spinn, haspel eller mulitiplikator-rulle tillåts. Vid spinnfiske är sked-drag, spinnare, wobbler, ”spinnfluga” och jigg tillåtna. Vid mete är flöte eller kastkula samt bottenmete tillåtet. Agn, t.ex. mask, maggot, powerbait, räka mm är tillåtet.

Fiskeetik

Fiskeetik bygger på sunt förnuft och visad hänsyn mot andra fiskare och mot sin omgivning.  Återutsättning av fisk kan ibland vara berättigad inom tillåten fångstkvot och är tillåten under etiska former. Vid Catch-and-Release fiske där man avser att sätta tillbaka all fisk måste hullingslös fluga användas. Fiskar man Catch-and release i flugströmmen så är det inte god sportfiskeanda att kroka fisk efter fisk och återutsätta då det drabbar andra som fiskar samtidigt. Vi vill inte sätta upp fasta begränsningar, men det bör skötas snyggt och med visad hänsyn till de andra som fiskar samtidigt. Missbruk kommer att beivras. Det är frihet under ansvar.

Fisk som måste återutsättas ska krokas av i vattnet med varsam hand. Att ta upp fisken på land, kroka av och sedan sätta ut igen är förbjudet. Det är tillåtet att håva en fisk som måste sättas tillbaka om håven är knutlös, men håven och fisken måste förbli i vattnet. Att lyfta upp fisken ur håven för att ta en snabb bild är inte förbjudet men är inte heller något som vi anser är förenligt med god fiskeetik. Dock har det blivit kutym på senare år att man gör så och därför vill vi inte förbjuda det. Det viktiga är att hänsyn tas till fisken och att den behandlas med den respekt den förtjänar. Det får ske så snabbt och skonsamt som möjligt. Använd alltid blöta händer när du tar i fisken. Fisk som blöder eller har fått andra skador får inte återutsättas. Tänk också på att inte trötta ut fisk som måste återutsättas mer än nödvändigt. Håll fisken i vattnet i ett grepp runt stjärtspolen. Dra den försiktigt framåt och bakåt, s.k. konstgjord andning, tills du märker att fisken klarar att simma iväg för egen maskin. Fisk som inte återhämtar sig måste tas upp och räknas in i fångstkvoten.

Ibland händer det att det att trängsel uppstår när många fiskar samtidigt. Då får man försöka visa varandra vederbörlig hänsyn. Ni har alla samma rätt till fisket. Den som fiskar från båt bör visa hänsyn till den som fiskar från land, då man har större rörlighet, och inte korsa dennes lina. Samtidigt är det inte så fiskeetiskt att lägga beslag på samma brygga och fiskeplats timme ut och timme in, så ingen annan kommer till. Rörlighet förespråkas. Att” paxa” platser och lägga ut saker för att ingen annan ska komma till, anser vi inte hör till sportfiske. Lämnar du din plats så är det fritt fram för andra att ta den.

I Flugströmmen rör man sig fritt mellan poolerna. Det hör emellertid till god ton att man inte ställer sig framför, d.v.s. nedströms någon annan i samma pool. Vederbörande tänker med största sannolikhet fiska av poolen nerströms. Därför gå vidare till nästa pool. Prata med varandra så motverkas missförstånd. I flugströmmen bör man inte heller ”långtidsparkera” på en plats i en pool. Fiska av poolen nerströms eller uppströms, gå sen vidare.

Att hålla området rent från skräp hör också till god sportfiskeanda. När man lämnar sin plats ska skräp och tomburkar tas med till närmsta soptunna. Fiskelina ska under inga omständigheter lämnas kvar. Ev. eld ska vara ordentligt släckt och påverkan på naturen ska vara så liten som möjligt. Vid vissa tider råder eldningsförbud. Detta kan man få reda på i receptionen. Då får man absolut inte elda på marken utan enbart i fasta eldstäder med kol.

Att slänga fiskrens, burkar och annat skräp i vattnet får inte förekomma. Fisken rensas hemma eller i ”Renseriet” vid receptionen.


Harasjömåla Fiskecamp

 

 

Gillesnäsvägen 39
293 91 Olofström
Tel: 0046 – (0)454 – 470 50
Email: harasjomala@oktv.se