Fisketips

Här kommer lite allmänna fisketips om fisket i Harasjömåla och olika fiskemetoder baserade på vår långa erfarenhet.

De är inte heltäckande och gör inte heller anspråk på att vara det allena saliggörande, men vi vill lyfta fram lite samlade erfarenheter som kanske kan hjälpa dig som inte fiskar så ofta, eller som besöker oss för första gången.

Man ska inte jämföra våra sjöar med fiske i konstgjorda dammar som utlovar näst intill fångstgaranti. Våra vatten är riktiga natursjöar och fisket kan ibland vara nyckfullt. Även om fisken är inplanterad så får den ett annat beteende i en riktig natursjö jämfört med en liten konstgjord damm.

 

Mete:

De vanligaste beten som används av metare här är Räka, Mask och Powerbait. Det finns flera andra som fungerar de också, men dessa 3 dominerar vårt mete. I regel hugger fisken på något av de tre, men det varierar väldigt vilket som fungerar bäst. Därför bör man gärna ha alla tre med sig och sen växla tills man hittar rätt.

När det gäller metoderna så finns det 2 huvudindelningar, flötmete eller bottenmete. Den första fiskar av ytskiktet och den andra bottenskiktet. Vid s.k. flötmete så är det vanligaste att man monterar ett flöte/kastkula på spinnspöt med krok och agn och sen kastar ut. Vanligt fiskdjup är 1-1,5 meter under ytan. Vid bottenmete så monterar man ett sänke någon meter framför kroken. Betar på kroken och kastar ut. Spänner upp linan och frigör spolen/bromsen. Sen är det bara att vänta tills hugget kommer. Naturligtvis, finns det en uppsjö varianter och hjälpmedel för mete, men dessa två varianter räcker långt hos oss. För kastmetaren är en lämplig utrustning en spinnutrustning med 8-9 fot och kastvikt mellan 10-30 gr.

 

Spinnfiske:

Även om man kan och får fisk hela året på drag och spinnare, så finns det definitivt perioder när spinnfiske ger sämre med fisk än fluga och mete. Vi ska komma ihåg att fram för allt regnbågen är en utpräglad insektsätare och sämre på fiskdiet, vilket ju drag och spinnare imiterar. Ändå hugger den tillräckligt ofta på det. Jag tror att drag/spinnare ofta fungerar som attraktors, d.v.s. retar fisken till hugg, mer än att de hugger p.g.a. bytesmedvetenhet. Men ibland går regnbågen in i perioder då den kan bli väldigt selektiv och enkelriktad i sin kost. När så händer så är det alltid flugfiskaren som har bästa chansen. Fast även han kan ha det svårt. Det gäller att hitta rätt fluga. Men gör man det kan man under sådana perioder kroka nästan hur mycket som helst. Oftast inträffar fenomenet under sommarmånaderna med sina massiva insektskläckningar. Öringen däremot, går ofta över till fiskdiet när den blir tillräckligt stor, och hugger gärna på drag/spinnare.  Kan många gånger vara mer effektivt än fluga.

Rent generellt kan man säga att skeddrag fungerar bäst på vår och höst. Gärna i grälla färger, medan spinnare fungerar bäst på sommaren. Även storleksmässigt finns en generell regel. Större på vår och höst, och mindre på sommaren. Lämpliga storlekar är drag och spinnare upp till 14 gram lite beroende på storlek i centimeter, som ju också spelar in. Regnbågen kan speciellt på vår och höst hugga på rätt stora drag, medan huvudregeln för spinnare på sommaren är att ju mindre desto bättre. Gärna då också i svart och andra naturfärger.

Tänk bara på att vikten ska matcha det spö och lina du använder. Annars kommer du ingenstans med kasten. För litet drag till för styvt spö och för tjock lina är ingen hit.

Lämplig utrustning är ett spö i klass 7 eller 8 fots spö, som tar beten mellan 5 -15 gr. Nylonlina runt 0,25 mm eller flätlina runt 0,15 mm. En lämplig haspelrulle därtill i klass 3 är lagom. Något att inte förakta, speciellt på sommaren, är att fiska med små wobblers 5-7 cm. Gärna då efter båt på 3-5 meters djup.

Brukar vara riktigt effektivt, även då vattentemperaturen är hög. Detta strider ju lite mot den generella regeln att regnbågen främst äter insekter och inte går så ofta på fiskdiet. Men vi har funnit ut att det här fungerar riktigt bra. Ofta hugger också fisk som har gått lite längre tid i sjön och förvildats på wobbler, vilket då kan peka åt att vissa regnbågar faktiskt går över till fiskdiet. Åtminstone periodvis.

Ett tämligen underskattat fiskesätt för regnbåge/öring är jiggfisket. Här finns det mycket att utforska. Jiggfisket växer lavinartat i norden efter gädda, abborre, gös och andra arter. Men för regnbåge, så är det få som testar på allvar. Vi har ett gäng Italienare som besöker oss varje år sen 20-talet år tillbaka. De använder mycket jigg med oförskämt bra resultat. Deras metod är en jigg på vanlig metkrok (lite större) med flytkulor någon meter upp på linan. Sen släpar de det efter en båt mycket sakta. På så sätt svävar jiggen sakta fram över bottnen eller i frivattnet. De tar mycket fisk på det.

Nåväl, här finns mycket spännande att experimentera sig fram till som drop-shot och vertikalfiske. Även jerkfiske efter regnbåge är något som få eller ingen tillämpar. Det borde fungera med rätt grejor.

 

Flugfiske:

I flugströmmen, såväl som i sjöarna, kan man dela in fisket i två kategorier – efter nysatt fisk eller efter ”gammal” fisk, d.v.s. fisk som har blivit kvar en längre tid i strömmen/sjöarna och lärt sig äta mer naturlig föda. Nysatt fisk fiskas hela året lättast med olika typer av streamers, gärna färgglada. Tekniken bygger på att attrahera fisken att hugga med yviga flugor med lockande rörelser och grälla färger. ”Gammal” fisk däremot har lärt sig vad som är föda eller inte. Här bör flugorna imitera något som fisken förknippar med föda.

Regnbågen är i huvudsak en insektsätare varför flugvalet bör imitera sådana i något stadie. Torrflugor, våtflugor, nymfer i någorlunda naturliga storlekar är exempel på sådana flugor. Avgörande är även när på säsongen du fiskar. Tidig vår och sen höst är det inte mycket bevänt med insektslivet i sjöarna, varför även här färgglada streamers är att föredra. Fisken står gärna djupt på bottnen och är lite tröga. Aktiviteten är låg. Därför måste man ner med flugan till fisken. Sjunklina/sinktip och förtyngda flugor är ofta nödvändigt om man vill få fisk då. Stora yviga streamers i grälla färger funkar bäst. Även här är tanken att man ska locka fisken till hugg eftersom den är trög, utlösa huggreflexen.

Någonstans i maj vaknar vanligen insektslivet till på allvar och då börjar fisket med mer naturliga flugor. Detta gäller rent generellt i hela Harasjömåla. Flugorna blir mindre i storlek och färgerna går från grälla färger till mer naturella färger som vit, svart, brun, grå och olive. Detta gäller sen för hela sommaren. När vattentemperaturen går upp emot 20 grader, vilket brukar bli efter midsommar någon gång, så blir fisket trögt. Små, små nymfer brukar vara melodin för att få fisk att hugga. Under sommaren är fisket oftast bäst på tidiga morgnar eller sena kvällar. Detta gäller oavsett fiskesätt, men framförallt för flugfiskaren. Fisken är för slö på dagtid och väljer att göra sina födosök när det är som svalast. Den kommer ofta då in nära land, vilket gör att flugfiskaren når den.

Naturligtvis, kan man under sommaren nå den från båt även dagtid. Att ”trolla” på frivattnet i en lite större sjö med sjunklina och Booby eller Muddler Minnow på 3-5 meters djup brukar ge bra utdelning. Under augusti, september & oktober vänder det igen. Under denna tid kan man ofta köra smått och stort parallellt, naturligt och grällt. Bägge funkar. Ibland är det ena och föredra och ibland det andra. Mycket beror på väder och vattentemperatur. I november-december är det uteslutande stora yviga streamers som gäller igen, samt att ta sig ner till köldstel fisk. En lämplig flugfiskeutrustning hos oss är en flugfiskeutrustning i klass 5 eller 6.

 

Bra att veta

Det som framförallt påverkar fisket i Harasjömåla är väder och vattentemperatur. Det är sällan, för att inte säga aldrig, bra fiske i nordanvind. Det innebär inte att man inte kan få fisk, men med nordan kommer vanligtvis lågtryck och det påverkar fisket. Ostabilt väder, när barometern far upp och ner som en jojo, brukar göra fisket trögt. Fisken mår ofta dåligt och går och ställer sig på botten någonstans tills det stabiliserar sig. När en vädertyp vänder till en annan så tar det ofta något dygn innan fisken börjar hugga bra.

En annan faktor som är avgörande för huggen är vattentemperaturen. Speciellt Flugströmmen är känslig. Regnbågens trivseltemperatur är (enligt oss) mellan 10-15 grader Celsius. Då är den piggast och hugger gärna. Det innebär inte att det inte går att få bra med hugg vid lägre eller högre temperaturer än det, men rent generellt så är det optimalt mellan detta intervall.

När temperaturen går upp på 20 grader C, så blir fisken trögare. I sjöarna så går fisken ner och hittar ett trivseldjup med lägre temperatur vilket ger bra fiske även på sommaren, men i strömmen är det värre. Vattnet som kommer in är ytvatten och lika varmt i ytan som på 3 meters djup. Därför kan fisket i strömmen på sommaren vara riktigt trögt. När temperaturen sticker upp över 22 grader mår fisken riktigt dåligt och vi brukar rekommendera folk att inte fiska i Flugströmmen då. Ibland har vi även tvingats stänga strömmen ett par veckor mitt på sommaren.

Oavsett fiskemetod så är det vi nämnt ovan, bara generella tips och regler. Det finns inga fasta regler som gäller vid fiske. Allt kan fungera och allt kan fallera. Det som fungerar idag behöver inte fungera i morgon. T.o.m. under samma dag så kan det växla. Därför är det bästa tips vi kan ge dig, att inte vara statisk i ditt fiske. Envisas inte med att fiska likadant hela tiden om det inte fungerar. Variera dig, iaktta vad som händer i sjön och försök lista ut var fisken rör sig och vad den äter. Pröva olika intagningshastigheter och variera ditt sätt att presentera ditt bete. Använd fantasin och uppfinningsrikedomen. Tänk utanför dina begränsningar och lev dig in i ditt fiske. Vi lovar att ditt fiske får en ny och intressantare dimension. Dessutom kommer du att få uppleva garanterat fler hugg.

 


Harasjömåla Fiskecamp

 

 

Gillesnäsvägen 39
293 91 Olofström
Tel: 0046 – (0)454 – 470 50
Email: harasjomala@oktv.se