Fångstjournal Special Sjöar

Detta är fångstjournalen för Special sjöarna

Fångstjournal Specialsjöar November 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         4,5                                   20


2                                         3,4                                    10


3                                         2,55                                   23


4                                         3,0                                     15


5                                         2,7                                     7


6                                         2,5                                     5


7                                         4,7                                     11


8


9                                          2,4                                     6


10                                        3,1                                     23


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Specialsjöar Oktober 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                          3,6                                 9


2


3                                        3,0                                   9


4                                       1,95                                   4


5                                       3,3                                     15


6                                       3,3                                     16


7                                       3,2                                      11


8                                        3,1                                      20


9                                        3,8                                      12


10                                      2,35                                    13


11                                       4,20                                   29


12                                        2,55                                   9


13                                       3,3                                        17


14                                       2,65                                      12


15                                       3,3                                         28


16                                        4,6                                        19


17                                        3,6                                        29


18                                        3,5                                         25


19                                        3,6                                         25


20                                       3,55                                        41


21                                         2,1                                         12


22                                         3,95                                       6


23                                         2,5                                         1


24                                         2,5                                          7


25                                         2,7                                          18


26                                         3,15                                        31


27                                         3,3                                          29


28                                         2,95                                        22


29                                         2,7                                           10


30                                         3,0                                           18


31                                         3,6                                            17


 

Fångstjournal P&T Special September 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        3,5                                3


2                                        3,8                                3


3


4                                        3,2                                5


5                                        3,35                              2


6


7                                          4,7                               1


8                                          4,2                                4


9


10                                        2,2                                1


11


12                                        4,36                                2


13


14                                         3,55                                7


15                                         3,5                                  11


16


17                                          2,6                                  1


18                                          3,65                                 8


19                                          2,4                                   2


20                                          3,85                                  10


21                                          2,8                                     6


22                                          1,35                                     6


23                                          2,8                                       6


24                                           2,15                                     1


25                                           4,5                                       9


26                                           2,7                                       6


27                                            2,8                                      3


28                                            4,5                                      9


29                                            3,5                                     12


30                                             4,2                                      5


31


 

Fångstjournal Specialsjöar Augusti 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2                                        4,6                                   4


3


4


5


6


7


8


9                                         5,5                                   8


10                                        5                                     3


11                                         4,2                                  1


12


13


14


15


16                                       3,65                                             2


17


18                                       4,35                                              2


19


20


21                                      4,0                                                 5


22                                      4,2                                                 2


23                                      3,85                                               1


24


25                                      4,5                                                  1


26


27                                       2,7                                                  1


28                                       3,6                                                   9


29                                       4,0                                                   1


30                                       4,2                                                    3


31                                         4,1                                                  5


 

Fångstjournal P&T Special Juli 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3                                         3,7                                              5


4                                         3,3                                             11


5                                          3,9                                            3


6                                           2,7                                            2


7                                            2,3                                            1


8                                           3,35                                            4


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19                                         4,3                                        8


20


21                                        3,5                                            1


22


23


24                                           4,0                                        14


25                                           3,6                                        9


26                                           3,5                                        2


27                                           1,3                                        1


28                                           3,85                                       1


29


30                                           5,1                                         5


31                                           3,7                                         2


 

Juni Specialsjöar 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

1                                   3,8                                   14

2                                   4,15                                 8

3                                   3,4                                   6

4                                   3,7                                   5

5                                   3,8                                   3

6                                   4,25                                 3

7                                   5,25                                 8

8                                     3,8                                  2

9                                     4,3                                 14

10

11

12

13                                    3,3                                  4

14

15                                    4,0                                  5

16                                    4,5                                 18

17                                    3,6                                  5

18                                    3,5                                  4

19                                    3,4                                  3

20

21

22

23                                    3,3                                  1

24                                    3,3                                  11

25

26

27                                     4,5                                 8

28

29

30

31

Maj

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

     1                                   5,6                                  10       

     2                                   3,55                                 5

     3                                   3,6                                   7

     4                                   4,25                                13

     5                                   3,65                                22

     6                                   3,95                                15

     7                                   3,5                                   27

     8                                   3,0                                   2

     9                                   4,3                                  24

    10                                  5,05                                37

    11                                   3,5                                 28    

    12                                   3,6                                 35

    13                                   3,5                                 17

    14                                    3,6                                33

    15                                    3,5                                31

    16                                    3,2                                36

    17                                    4,5                                20

    18                                    3,3                                 3

    19                                    3,5                                27     

    20                                    3,0                                20

    21                                    3,5                                16

    22                                    3,1                                19

    23                                    3,2                                13

    24                                    2,4                                14

    25                                    4,3                                12

    26                                    3,3                                15

    27                                    3,9                                 8

    28                                    4,6                                 2

    29                                    3,95                               3

    30

    31

April

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

     1                                                                            

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

    10                                   3,7                                     4

    11

    12                                   4,9                                     13

    13                                   3,5                                     10

    14                                   4,7                                     19

    15                                   2,8                                      4

    16                                   4,0                                      12

    17                                   3,4                                      2

    18                                   4,2                                      3

    19                                   3,2                                      4

    20                                   4,0                                      8

    21                                   4,2                                      8

    22                                   4,35                                    16

    23                                   4,25                                    8                               

    24                                   4,0                                      9

    25                                   4,35                                    26

    26                                   4,35                                    15

    27                                   4,1                                      7

    28                                   3,2                                      4

    29                                   4,35                                    15

    30                                   4,46                                    11

    31

Mars 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

     1                                                                           

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

December

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

     1                                                                          

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

November

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

     1                                   3,95                                6        

     2                                   2,9                                  6

     3                                   3,45                               14

     4                                   3,7                                  5

     5

     6                                   3,1                                  6

     7

     8

     9                                   

    10                                  3,0                                   2

    11                                  3,5                                   8

    12                                  4,0                                   7

    13                                  3,45                                 6

    14                                  3,75                                 3

    15                                  3,5                                   7

    16                                                                    

    17                                  4,0                                   11

    18                                  3,8                                    5

    19                                  3,2                                    2

    20

    21

    22

    23

    24

    25                   3,6                                                3

    26

    27

    28

    29

    30

    31

Oktober

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

     1                                    2,6                                   1          

     2                                    3,2                                   2

     3                                    2,9                                   6

     4                                    2,9                                   4

     5                                    3,85                                 9

     6                                    3,55                                 20

     7                                    3,14                                 11

     8                                    3,2                                   13

     9                                    3,6                                    6

    10                                   4,0                                    27

    11                                   4,05                                  9

    12                                   3,05                                  16

    13                                   4,2                                    20

    14                                   3,9                                    28

    15                                   4,0                                    5

    16                                   3,8                                    24

    17                                   4,2                                    26

    18                                   3,55                                  12

    19                                   3,4                                    10

    20                                   3,75                                  16

    21                                   3,2                                     7

    22                                   3.35                                  15

    23                                    3,2                                     9

    24                                    3,3                                     9

    25                                    3,8                                     7

    26                                    3,7                                     9

    27                                    3,6                                    17

    28                                   4,25                                   12

    29                                   3,1                                     11

    30                                   4,0                                     11

    31                                   3,55                                    3

September

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

     1                                   5,0                                   6          

     2                                   4,0                                   5

     3                                   3,7                                   5

     4

     5

     6                                    4,0                                    1

     7

     8

     9                                   3,8                                     6

    10                                  4                                        3

    11                                  3,3                                     4

    12                                  6,2                                     6

    13

    14

    15                                   3,55                                   7

    16                                   3,85                                   7

    17                                   3,75                                   5

    18                                   3,75                                   2

    19                                   4,8                                     8

    20                                   4,5                                     16

    21                                  3,5                                      19

    22                                   3,45                                  14

    23                                    3,35                                 13

    24                                    2,9                                   14

    25                                    3,4                                   11

    26

    27                                   3                                         12

    28                                   3,20                                      3

    29                                   3,3                                        1

    30                                   4,0                                       16

    31

Augusti

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

     1                                     2,4                                 1      

     2                                     3,6                                 1

     3                                     3,0                                 1

     4                                      2                                   3

     5                                     3,75                               3

     6                                     2,6                                 1

     7                                     3,3                                 6

     8                                     3,2                                 1

     9                                     4,65                               2

    10                                    3,7                                 1

    11                                    3,6                                 3

    12

    13                                     4,0                                2

    14                                     2,75                              2

    15                                     2,5                                1

    16                                     5,15                              8

    17                                    

    18

    19

    20

    21                                      3,05                              2

    22                                                                    

    23                                      3,95                              38

    24                                      4,4                                 2

    25                                      4,2                                 2

    26                                      3,2                                 2

    27

    28                                     3,95                                1    

    29                                     3,8                                  18

    30                                     3,39                                16

    31

Juli

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

     1                                  3,7                                     9    

     2

     3                                  3,8                                     4

     4

     5                                   3,4                                    1

     6                                   3,2                                    3

     7

     8

     9                                    3,25                                 4

    10

    11                                    3,0                                  5

    12                                    4,05                               11

    13                                    3,7                                  4

    14                                    3,8                                  6

    15                                    4,05                                18

    16                                    4,15                                3

    17                                     4,1                                6

    18                                     3,7                                15

    19                                     3,85                              14

    20                                     3,2                                  6                 

    21

    22                                      3.6                                 1

    23                                      4,7                                 1

    24                                      3,55                               2

    25                         

    26                                       3,5                                10

    27                                       3,7                                 5

    28

    29                                        3,01                             5

    30                                        2,6                               2

    31                                        3,5                               4

Juni

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

     1                                    3,5                                   3         

     2                                    4,2                                   28

     3                                    4,1                                   26

     4                                    3,25                                 14

     5                                    4,2                                   16

     6                                    3,85                                 10

     7                                   3,25                                     12

     8                                     4,0                                   4

     9                                      3,5                                  21

    10                                    3,8                                   12

    11                                     3,85                                 2

    12

    13

    14                                     3,3                                   4

    15                                     3,1                                   3

    16                                     4,75                                 17

    17

    18                                      3,5                                  17

    19

    20

    21                                      3,5                                    1

    22                                        4                                     3

    23                                       3,3                                  12

    24                                       4,85                                 5

    25

    26

    27

    28                                       3,5                                   1

    29

    30                                        4                                      5

    31

Maj

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

     1                                    4,0                                 23            

     2                                    3,0                                 7

     3                                    3,75                               16

     4                                    2,75                                5

     5                                    3,3                                  12

     6                                    3,3                                  14

     7                                    3,8                                  23

     8                                    3,5                                  13

     9                                    3,6                                   9

    10                                   4,2                                  13

    11

    12                                    4,5                                  24

    13                                    4,05                                30

    14                                    4,35                                22

    15                                    3,8                                  21

    16                                    4,0                                  23

    17                                    4,1                                  26

    18                                    3,9                                  29

    19                                    3,2                                  19

    20                                    4,3                                  25

    21                                    3,6                                  15

    22                                    3,2                                   3

    23                                    3,85                                10

    24                                    3,0                                   7

    25                                    3,5                                   2

    26                                    3,7                                   27

    27                                    3,9                                   12

    28                                    3,1                                    2

    29                                   3,65                                   9

    30                                   3,95                                   7

    31

April 2017

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

     1                                  3,9                                     12         

     2                                  3,8                                     13

     3

     4                                  3,8                                     10

     5                                  3,2                                      2

     6

     7

     8                                  3,6                                  12

     9                                  3,85                                10

    10                                 2,6                                  1

    11                                 3,8                                   2

    12                                 3,2                                   2

    13                                 4,05                                 5

    14                                 3,5                                   13

    15                                 4,1                                    5

    16                                 3,8                                    22

    17                                 3,75                                   9

    18

    19                                  4,0                                    1                         

    20                                  3,6                                    13

    21                                  3,4                                     7

    22                                 3,85                                    20

    23                                  4,0                                     12

    24                                  3,95                                   15

    25                                  3,7                                     21

    26                                  3,45                                   6

    27                                  3,95                                   6

    28                                 4,4                                       24

    29                                 4,0                                       15

    30                                 3,75                                     10

    31