Fångstjournal Special Sjöar

Detta är fångstjournalen för Special sjöarna

Fångstjournal Put & Take Special sjöar Juni 2024

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                     3,4                                    12


2                                     3,7                                     10


3                                     2,6                                      4


4                                     3,0                                      3


5


6                                    2,4                                      2


7                                     3,6                                     2


8                                     3,3                                     5


9                                     3,2                                     1


10


11                                   3,05                                     6


12


13                                   3,5                                     7


14


15
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16                                    2,8                                      2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18                                    3,0                                       10


19                                    2,8                                        2


20                                    3,2                                       2


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Put & Take Special Sjöar maj 2024

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2                                        3,7                                   26


3                                        3,25                                 16


4                                        3,4                                   37


5                                        3,2                                   32


6                                        4,1                                   37


7                                        3,7                                   43


8                                        3,65                                 37


9                                        4,9                                   61


10                                      3,1                                  38


11                                      3                                      21


12                                      3,4                                   28


13                                      3,3                                   9


14                                      3,3                                   13


15                                      4,2                                   15


16                                      4,0                                    16


17                                      3,2                                    8


18                                      3,1                                    24


19                                      3,8                                    16


20                                      2,8                                     1


21                                      4,0                                     3


22                                      3,25                                   3


23                                     3,5                                      8


24                                      3,6                                     20


25                                      3,55                                   13


26                                      2,5                                      2


27


28                                     3,0                                       7


29                                     3,55                                    16


30                                     2,6                                       2


31


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Special April 2024

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         3,5                                 10


2                                         3,05                                3


3                                         3,65                                1


4


5                                          4,0                                  20


6                                          3,45                                 10


7


8                                          2,35                                  1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9                                         2,3                                      2                                                                                                                                                                                                         _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

10


11


12                                       2,7                                      3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13                                       3,6                                      16


14                                       3,2                                      7


15                                        2,92                                   5


16


17                                       2,9                                       7


18                                       3,15                                     9


19                                       3,1                                      10


20                                       3, 2                                     18


21                                       3,25                                     11


22                                       3,2                                       12


23                                       4,0                                       22


24                                       4,2                                       25


25                                       3,22                                     18


26                                         3,4                                     23


27                                         3,1                                     28


28                                         3,6                                     20


29                                         3,2                                     11


30                                         3,8                                     19


31


 

Fångstjournal P&T Specialsjöar Mars 2024

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         2,8                                 14


2


3                                         3,0                                  5


4


5


6                                         2,25                                 2


7


8


9                                         3,1                                    6


10


11


12                                       2,5                                     3


13


14                                       2,9                                     2


15


16                                      3,1                                      6


17


18


19


20                                       2,6                                     1


21


22


23


24


25


26


27                                         2,9                                     4


28                                         2,6                                     4


29                                        2,7                                     6


30                                        3,1                                    13


31                                        2,0                                      2


 

Fångstjournal Put & Take Special sjöar Januari 2024

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13                                  1                                        2,6


14                                   4                                       2,9


15


16


17


18                                      1                                    2,5


19                                      1                                    2,7


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Put & Take Specialsjöar November 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        2,5                                   4


2                                        2,65                                 4


3                                        4,7                                   23


4                                        2,8                                   19


5                                        2,4                                    8


6                                        2,6                                     4


7                                        2,6                                     3


8                                        3,1                                     5


9


10                                        4,2                                    17


11                                        2,4                                    19


12                                        3,5                                    12


13                                        3,65                                  10


14                                        3,3                                     6


15                                        3,05                                   12


16


17                                        3,2                                      13


18                                        3,4                                      7


19                                        2,9                                      8


20


21


22                                         2,3                                       3


23


24


25                                         1,8                                        1


26                                         2,7                                        5


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal specialsjöar oktober 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        4,8                                   13


2                                         4                                      2


3                                        5,4                                    15


4                                        4,4                                    10


5                                        4,0                                     3


6                                        3,6                                    6


7                                       3,7                                    7


8                                         4,85                                4


9                                        2,1                                   2


10                                     3,98                                  7


11                                       3,6                                  7


12                                      4,5                                  13


13                                      4,3                                  8


14                                      4,5                                  9


15                                      2,45                                 7


16                                      4,6                                  4


17                                      3,6                                  5


18                                      3,05                               10


19                                        2,9                               4


20                                         3,5                             11


21                                          4,5                             8


22                                          4,8                            15


23


24                                          2,9                             11


25


26                                          3,1                              13


27                                          4,3                              22


28                                          3                                 17


29                                          3,5                               1


30


31                                          3,5                                7


 

Fångstjournal Put & Take Special Sjöar September 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        3,3                                   5


2                                        3,4                                   1


3                                        2,8                                   11


4                                        3,5                                    7


5                                        3,05                                  5


6                                        2,98                                  1


7                                         4,1                                   7


8                                         2,9                                   3


9                                         2,9                                   8


10                                       2,1                                   2


11                                       3,0                                   1


12                                       2,5                                    3


13


14


15                                     2,8                                    9


16                                     5,7                                   10


17                                     3,8                                   6


18                                     2,45                                  1


19


20


21                                      2,35                                 2


22                                      3,44                                10


23                                      3,75                                 2


24                                      3,1                                   7


25


26                                      4,45                                 15


27                                      4,1                                    7


28                                      3,6                                    4


29


30                                        4,3                                7


31


 

Fångstjournal Put & Take Special Sjöar Augusti 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2                                       2,65                                   3


3


4                                         2,5                                  9


5                                         2,8                                3


6                                         2,5                                3


7


8


9


10                                        3,0                                  8


11                                        3,3                                  3


12                                       3,4                                   9


13


14                                      3,5                                   4


15


16                                      2,5                                    8


17


18                                     2,95                                 1


19


20


21


22                                      2,9                                    9


23


24


25                                   2,5                                      15


26                                   2,7                                     14


27                                   2,8                                     19


28


29                                    3,0                                     4


30                                    3,2                                     4


31                                    2,8                                      3


 

Fångstjournal Put & Take Special Sjöar Juli 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        2,9                                   1


2                                        1,7                                   1


3


4


5                                         3,5                                   4


6                                          2,0                                  1


7                                         1,85                                 2


8                                          2,05                                1


9                                          3,85                                8


10                                        2,5                                  4


11                                        3,2                                  9


12                                        2,1                                  2


13                                        3,2                                  5


14


15                                       3,2                                 9


16


17                                       2,2                                   2


18                                       2,45                                 14


19                                       3,9                                   2


20                                       3,45                                 1


21                                        3,15                                3


22                                        3,0                                  10


23


24


25                                        3,5                                    6


26                                        2,9                                    2


27                                        2,5                                    5


28                                         3,0                                  11


29                                          3,8                                 10


30


31                                          4,05                                 4


 

Fångstjournal Put & Take Special Sjöar Juni 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3                                    4,1                                     8


4                                    3,0                                     3


5                                    2,1                                     3


6                                    4,65                                    5


7                                    4,2                                      2


8                                    4,3                                      8


9                                    2,10                                    1


10                                  4,8                                      1


11


12


13


14                                           3,6                                            3


15


16                                            4,4                                           2


17


18


19


20


21


22


23                                                  2,05                                       3


24                                                  4,25                                       12


25                                                  5,1                                         4


26                                                  4,15                                       3


27                                                  4,55                                       3


28


29                                                  4,2                                          6


30                                                  3,55                                         4


31


 

Fångstjournal Put & Take Special Sjöar Maj 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                       4,1                                  11


2                                       3,8                                  23


3                                       3,9                                  24


4                                       3,8                                  16


5                                        3,7                                  30


6                                        5                                     35


7                                        3,9                                  28


8                                        4,4                                  37


9                                        4,25                                22


10                                      3,5                                  19


11                                     3,6                                 15


12                                    4,1                                  25


13                                    4,3                                  22


14                                    4,3                                  30


15                                    3,75                                19


16                                    4,0                                   31


17                                    3,6                                   10


18                                    4,2                                   12


19                                    4,1                                    7


20                                    3,7                                    6


21


22


23                                    3,7                                    2


24                                    4,3                                    5


25                                    4,05                                  2


26                                        3,78                               6


27                                       4,5                                  22


28                                       3,5                                   2


29                                       3,15                                 2


30                                      3,3                                    3


31                                      3,2                                     2


 

Fångstjournal Put & Take Special Sjöar April 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        3,0                                    2


2                                        2,6                                    3


3


4                                        3,3                                    1


5                                        4,9                                    14


6                                        3,2                                    32


7                                        4,5                                    21


8                                        4,25                                  7


9                                        5,0                                    6


10                                    1,95                                    1


11                                      2,5                                    25


12                                     4,4                                      7


13                                     4,2                                      4


14                                     4,8                                      2


15                                      4,15                                   23


16                                      4,3                                     6


17                                      4,6                                     2


18


19


20                                      3,25                                   6


21                                        4,3                                  7


22                                        3,9                                  7


23                                        4,0                                  17


24                                        3,7                                   5


25                                        2,7                                   3


26


27                                         3,9                                  22


28                                         4,15                                35


29                                         4,25                                20


30                                         3,6                                  11


31


 

Fångstjournal Put & Take Special Sjöar Mars 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18                                     3,5                                      5


19


20


21


22                                     3,9                                         6


23


24                                     2,5                                         4


25


26


27


28


29                                      2,7                                         1


30                                      2,6                                         2


31                                     3,0                                          3


 

Fångstjournal Put & Take Specialsjöar December 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2                                         3,7                                  9


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Put & Take Special Sjöar November 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        2,45                                 2


2                                        3,1                                   5


3                                        3,5                                   10


4                                       3                                       23


5                                      3,2                                      34


6                                      4,65                                    15


7                                      2,75                                     5


8


9                                      3,0                                       9


10                                    3,5                                       13


11


12                                    3,5                                       19


13                                    3,4                                       22


14                                    2,9                                        6


15                                    5,1                                        9


16                                    3,45                                      15


17                                    2,65                                       3


18                                    4,0                                         19


19                                    2,9                                          2


20                                    3,21                                       11


21


22                                     2,9                                         2


23


24                                      3,0                                         3


25                                      3,2                                         11


26


27


28                                       2,8                                        5


29                                       2,95                                      6


30                                       3,4                                        3


31