Fångstjournal Special Sjöar

Detta är fångstjournalen för Special sjöarna

Fångstjournal Put & Take Special September 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         3,6                                   16


2                                          4,1                                   5


3                                          3,75                                  11


4                                            3,05                                 3


5                                              2,9                                  6


6                                            3,65                                   4


7                                            4,05                                  14


8


9


10                                           3,2                                     1


11


12                                           4,15                                    2


13                                          3,4                                        7


14                                            4,0                                      11


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Specialsjöar Augusti 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         3,25                                10


2


3                                           3,9                                 6


4                                           1,4                                  2


5                                           2,8                                  7


6                                           3,2                                11


7                                           2,2                                 2


8                                            1,9                                2


9                                            3,75                              5


10


11                                           2,95                             2


12                                          1,55                              1


13


14                                         1.5                                   1


15


16


17


18


19


20                                           2,75                                  1


21                                           1,85                                   2


22                                         3,0                                       2


23                                           3,3                                     4


24                                           3,0                                    12


25


26


27                                              3,45                                  16


28                                              3,2                                     11


29


30


31                                                 2,0                                 1


 

Fångstjournal Put & Take Specialsjöar Juli 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2                                         2,6                                  4


3


4


5                                           1,6                                  4


6


7


8                                            2,6                                 4


9                                           1,85                                 6


10                                           1,9                                8


11                                           2,3                               6


12                                          1,4                                 5


13


14                                          2,10                                 6


15                                           2,3                                  7


16                                          2,55                                  3


17                                            2,0                                    1


18


19                                       2,,8                                       11


20                                       2,8                                         7


21


22


23


24


25                                       1,75                                          1


26


27                                        1,85                                          4


28                                         2,1                                           3


29                                        2,9                                            7


30                                        4,0                                             2


31                                         3,0                                            5


 

Fångstjournal Specialsjöar Juni 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        3,05                                 10


2                                         3,0                                    4


3                                          2,5                                    4


4                                          2,8                                    5


5                                          2,95                                   13


6                                          2,4                                     6


7                                         3,1                                     12


8                                        3,1                                       8


9


10                                      2,25                                      2


11


12                                       1,3                                        1


13                                       1,75                                       4


14                                        2,75                                      2


15                                        2,8                                        4


16                                         2,75                                      6


17


18


19


20                                          2,6                                        5


21                                           2,5                                       3


22                                            2,1                                       6


23


24


25


26                                             2,2                                         1


27                                             1,9                                          3


28


29                                              2,0                                         2


30


31


 

Fångstjournal Put & Take Specialsjöar maj 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         3,8                                  10


2                                         4,05                                12


3                                         4,5                                   5


4                                         3,7                                   6


5                                         3,8                                   25


6                                          4                                     28


7                                          3,4                                  22


8                                          4,15                                 27


9                                          4,2                                   7


10                                         4,2                                  38


11                                         3,1                                   9


12                                          4,2                                  22


13                                          3,5                                   17


14                                          3,6                                   13


15                                          4,65                                  22


16                                          3,8                                    19


17                                          4,15                                   18


18                                          3,4                                      7


19                                           4,36                                   19


20                                           3,0                                     7


21                                           3,0                                      7


22                                            3,5                                     12


23


24                                            3,54                                     17


25                                             2,75                                    23


26


27                                               1,95                                         1


28                                                2,0                                           2


29                                                2,1                                           2


30                                                3,7                                           9


31                                                 3,1                                          19


 

Fångstjournal April 2019 P&T Special Sjöar

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         3,4                                  6


2                                         3,3                                  9


3                                         3,2                                  8


4                                         2,9                                  5


5                                        3,3                                  5


6                                         3,0                                 16


7                                         2,4                                  5


8                                         2,9                                  6


9                                         2,9                                  4


10                                       2,75                                5


11                                       2,85                                7


12                                        3,2                                16


13                                        2,9                                13


14                                        3,5                                 8


15                                         3,1                                9


16                                         2,0                               2


17                                         0                                    0


18                                         3,5                                 9


19                                         3,5                                  7


20                                         4,2                                 12


21                                         4,5                                  21


22                                         4,0                                  11


23                                         3,75                                11


24                                         3,8                                  17


25                                         3,55                                 14


26                                              3,8                               6


27                                            3,7                                  15


28                                            3,6                                  13


29                                            4,1                                  29


30                                            3,4                                  11


31


 

Fångstjournal P&T Special Mars 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                          2,7                                  7


2                                         5,2                                   10


3


4


5


6


7


8                                         3,3                                       6


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23                                         3,0                                      10


24                                         3,2                                       11


25


26                                         3,0                                         1


27                                         3,26                                        2


28                                         2,9                                          3


29


30


31


 

Fångstjournal P&T Special Februari 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28                                      2,2                                     4


29


30


31


 

Fångstjournal P&T Specialsjöar Januari 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal P&T Special sjöar December 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         3,11                                 16


2                                         3,5                                   6


3                                         2,5                                    3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Specialsjöar November 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         4,5                                   20


2                                         3,4                                    10


3                                         2,55                                   23


4                                         3,0                                     15


5                                         2,7                                     7


6                                         2,5                                     5


7                                         4,7                                     11


8                                         4,0                                     15


9                                          2,4                                     6


10                                        3,1                                     23


11


12


13


14


15                                         3,1                                       3


16                                         4,0                                      14


17                                          3,45                                   23


18                                           2,7                                      8


19


20


21


22


23                                             3,77                                     6


24                                             2,1                                       5


25


26


27


28


29


30                                              3,0                                         16


31


 

Fångstjournal Specialsjöar Oktober 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                          3,6                                 9


2


3                                        3,0                                   9


4                                       1,95                                   4


5                                       3,3                                     15


6                                       3,3                                     16


7                                       3,2                                      11


8                                        3,1                                      20


9                                        3,8                                      12


10                                      2,35                                    13


11                                       4,20                                   29


12                                        2,55                                   9


13                                       3,3                                        17


14                                       2,65                                      12


15                                       3,3                                         28


16                                        4,6                                        19


17                                        3,6                                        29


18                                        3,5                                         25


19                                        3,6                                         25


20                                       3,55                                        41


21                                         2,1                                         12


22                                         3,95                                       6


23                                         2,5                                         1


24                                         2,5                                          7


25                                         2,7                                          18


26                                         3,15                                        31


27                                         3,3                                          29


28                                         2,95                                        22


29                                         2,7                                           10


30                                         3,0                                           18


31                                         3,6                                            17


 

Fångstjournal P&T Special September 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        3,5                                3


2                                        3,8                                3


3


4                                        3,2                                5


5                                        3,35                              2


6


7                                          4,7                               1


8                                          4,2                                4


9


10                                        2,2                                1


11


12                                        4,36                                2


13


14                                         3,55                                7


15                                         3,5                                  11


16


17                                          2,6                                  1


18                                          3,65                                 8


19                                          2,4                                   2


20                                          3,85                                  10


21                                          2,8                                     6


22                                          1,35                                     6


23                                          2,8                                       6


24                                           2,15                                     1


25                                           4,5                                       9


26                                           2,7                                       6


27                                            2,8                                      3


28                                            4,5                                      9


29                                            3,5                                     12


30                                             4,2                                      5


31


 

Fångstjournal Specialsjöar Augusti 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2                                        4,6                                   4


3


4


5


6


7


8


9                                         5,5                                   8


10                                        5                                     3


11                                         4,2                                  1


12


13


14


15


16                                       3,65                                             2


17


18                                       4,35                                              2


19


20


21                                      4,0                                                 5


22                                      4,2                                                 2


23                                      3,85                                               1


24


25                                      4,5                                                  1


26


27                                       2,7                                                  1


28                                       3,6                                                   9


29                                       4,0                                                   1


30                                       4,2                                                    3


31                                         4,1                                                  5


 

Fångstjournal P&T Special Juli 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3                                         3,7                                              5


4                                         3,3                                             11


5                                          3,9                                            3


6                                           2,7                                            2


7                                            2,3                                            1


8                                           3,35                                            4


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19                                         4,3                                        8


20


21                                        3,5                                            1


22


23


24                                           4,0                                        14


25                                           3,6                                        9


26                                           3,5                                        2


27                                           1,3                                        1


28                                           3,85                                       1


29


30                                           5,1                                         5


31                                           3,7                                         2


 

Juni Specialsjöar 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

1                                   3,8                                   14

2                                   4,15                                 8

3                                   3,4                                   6

4                                   3,7                                   5

5                                   3,8                                   3

6                                   4,25                                 3

7                                   5,25                                 8

8                                     3,8                                  2

9                                     4,3                                 14

10

11

12

13                                    3,3                                  4

14

15                                    4,0                                  5

16                                    4,5                                 18

17                                    3,6                                  5

18                                    3,5                                  4

19                                    3,4                                  3

20

21

22

23                                    3,3                                  1

24                                    3,3                                  11

25

26

27                                     4,5                                 8

28

29

30

31

Maj

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

     1                                   5,6                                  10       

     2                                   3,55                                 5

     3                                   3,6                                   7

     4                                   4,25                                13

     5                                   3,65                                22

     6                                   3,95                                15

     7                                   3,5                                   27

     8                                   3,0                                   2

     9                                   4,3                                  24

    10                                  5,05                                37

    11                                   3,5                                 28    

    12                                   3,6                                 35

    13                                   3,5                                 17

    14                                    3,6                                33

    15                                    3,5                                31

    16                                    3,2                                36

    17                                    4,5                                20

    18                                    3,3                                 3

    19                                    3,5                                27     

    20                                    3,0                                20

    21                                    3,5                                16

    22                                    3,1                                19

    23                                    3,2                                13

    24                                    2,4                                14

    25                                    4,3                                12

    26                                    3,3                                15

    27                                    3,9                                 8

    28                                    4,6                                 2

    29                                    3,95                               3

    30

    31

April

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

     1                                                                            

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

    10                                   3,7                                     4

    11

    12                                   4,9                                     13

    13                                   3,5                                     10

    14                                   4,7                                     19

    15                                   2,8                                      4

    16                                   4,0                                      12

    17                                   3,4                                      2

    18                                   4,2                                      3

    19                                   3,2                                      4

    20                                   4,0                                      8

    21                                   4,2                                      8

    22                                   4,35                                    16

    23                                   4,25                                    8                               

    24                                   4,0                                      9

    25                                   4,35                                    26

    26                                   4,35                                    15

    27                                   4,1                                      7

    28                                   3,2                                      4

    29                                   4,35                                    15

    30                                   4,46                                    11

    31