Fångstjournal Flugströmmen

Detta är fångstjournalen för Flugströmmen

Fångstjournal Flugströmmen September 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                      3,7                                     8


2                                      3,5                                     3


3                                      3,7                                     3


4                                      4,31                                   8


5                                      3,5                                     4


6                                       3,3                                    2


7                                       3,3                                    6


8                                       3,3                                    5


9                                       4,5                                    5

10                                     3,4                                    3


11                                     3,05                                   3


12                                      4,7                                     13


13                                       3,4                                     11


14                                       3,4                                     11


15                                       3,0                                     10


16                                       3,35                                    6


17                                       3,7                                     9


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Flugströmmen Augusti 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14                                    4,7                                         2


15                                    4,5                                         2


16                                    2,5                                         1


17


18                                     4,5                                         6


19                                     3,55                                        4


20


21                                    3,85                                         2


22                                    4,3                                           3


23


24                                    4,8                                           3


25                                    4,5                                            4


26                                    4,0                                            1


27


28                                    4,3                                             3


29                                    3,2                                             1


30


31                                   5,4                                              8


 

Fångstjournal Flugströmmen Juli 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16                                         4,0                                       8


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Juni Flugströmmen 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

1                                      3,0                                2

2                                      2,7                                4

3

4

5

6                                       4,5                                2

7

8                                   2,66                                 4

9                                    2,38                                2

10                                   2,75                                1

11

12                                   1,9                                   3

13

14

15

16                                   3,57                                 4

17

18                                   4,1                                   7

19                                   3,8                                   3

20

21                                   3,2                                   3

22                                    4,0                                  3

23                                   3,3                                   5

24                                   3,6                                   5

25

26                                    2,75                                1

27

28

29

30

31

Maj

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                     3,5                                 14               

    2                                     3,4                                 16

    3                                     3,4                                 14

    4                                     2,9                                  7

    5                                     2,5                                 39

    6                                     4,1                                 25

    7                                     3,3                                 7

    8                                     2,8                                 5

    9                                     4,3                                24

   10                                    3,5                                16                                

   11                                    3,7                                 13

   12                                    3,2                                 18

   13                                    3,0                                 22

   14                                    3,61                               11

   15                                    3,75                               11

   16                                    3,3                                 24

   17                                    2,25                                9

   18                                    3,2                                  7

   19                                    3,5                                 12

   20                                    3,8                                 21

   21                                    4,25                                9

   22                                    3,15                                9

   23                                    3,0                                  6

   24    

   25                                     3,5                                 5

   26

   27                                     4,11                               16

   28                                     4,5                                 18

   29                                     3,0                                  2

   30

   31                                     4,2                                  5

April

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                   4,0                                   19                                       

    2                                   4,25                                 14

    3                                   3,9                                    11

    4                                   4,74                                  22

    5                                   5,6                                    19

    6                                   5,3                                    11

    7                                   5,2                                    25

    8                                   4,7                                    16

    9                                   5,3                                    19

   10                                  4,6                                    39

   11                                  4,7                                    11

   12                                  3,9                                    19

   13                                  4,13                                   12

   14                                  4,82                                   24

   15                                  4,8                                     31

   16                                  4,3                                     13

   17                                  5,0                                     18

   18                                  4,6                                      21

   19                                  4,5                                      12

   20                                  4,2                                      19

   21                                  4,1                                      11

   22                                  4,2                                      13

   23                                  4,2                                       6

   24                                  3,3                                       6

   25                                  4,0                                       4

   26                                  3,7                                      15

   27                                  3,28                                      4

   28                                  4,1                                      18

   29                                  3,3                                      14

   30                                  3,75                                     9

   31

Mars 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                                                                     

    2                                    4,7                                   36

    3                                    4,7                                   26

    4                                    5,75                                 26

    5                                    3,7                                   3

    6

    7

    8

    9                                     

   10                                    5,0                                  24

   11                                    6,4                                    9

   12

   13                                    4,9                                    6

   14

   15

   16

   17

   18                                   3,6                                      4

   19

   20                                   4,0                                      2

   21

   22                                   4,1                                      6

   23                                   3,35                                    11

   24                                   4,48                                    25

   25                                   4,72                                    18

   26                                   4,5                                      12

   27                                   4,2                                      20

   28                                   4,2                                      6

   29                                   4,4                                      25

   30                                   4,65                                    17

   31                                   4,9                                       26

December

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                                                                          

    2                                     3,8                                 10

    3                                     3,8                                  6

    4

    5

    6

    7

    8

    9

   10                                     4,6                                    21

   11                                     3,88                                  12

   12

   13

   14

   15

   16                                     3,9                                    25

   17

   18

   19

   20

   21

   22

   23

   24

   25

   26

   27

   28

   29

   30

   31

November

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    3,8                                  24                

    2                                    4,1                                   16

    3                                     3,7                                  14

    4                                     3,9                                   24

    5                                     3,65                                 22

    6                                     4,0                                   16

    7                                     5,5                                   11

    8                                     3,53                                  21

    9                                     3,8                                    16

   10                                    3,45                                  13

   11                                     4,2                                   14

   12                                     3,95                                 11

   13                                     3,9                                    7

   14                                     4,65                                  10

   15                                     3,5                                    10

   16                                     3,4                                    14

   17                                     3,1                                     6

   18                                     4,5                                    30

   19                                     3,75                                  10

   20

   21

   22

   23

   24                                    3,8                                       19

   25                                     5,45                                           16

   26

   27

   28

   29

   30

   31

Oktober

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                     3,2                                  6               

    2                                     3,4                                  11

    3                                     4,42                                13

    4                                     3,1                                   9

    5                                     4,2                                   20

    6                                      3,6                                  13

    7                                      3,9                                   8

    8                                      3,75                                 13

    9                                      3,6                                   14

   10                                     4,2                                    6

   11                                     4,1                                    6

   12                                     3,1                                    8                    

   13                                     4,0                                   19

   14                                     3,9                                   11

   15                                     4,9                                   26 

   16                                     3,6                                   18

   17                                     3,7                                   22

   18                                     2,95                                 5

   19                                     3,8                                   15

   20                                     3,75                                 13

   21                                     3,8                                    23

   22                                      4,5                                  15

   23                                      3,5                                     6

   24                                      3,1                                    10

   25                                      3,7                                    10                             

   26                                      3,85                                   11

   27                                       3,7                                    12

   28                                       3,9                                    28

   29                                       4,1                                    26

   30                                       4,25                                  18

   31                                       6,75                                  22

September

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                   5,11                                  13                    

    2                                   

    3                                   4,75                                    8

    4                                   4,7                                      3

    5                                   3,6                                      5

    6                                   4,2                                      7

    7                                   3,8                                      5

    8                                   3,4                                      3

    9                                   5,5                                     12

   10                                  4,0                                      8

   11                                  4,0                                       8

   12                                  4,0                                      8

   13                                  2,9                                      2

   14                                  4,0                                      12

   15                                  3,68                                    10

   16                                  3,71                                    22

   17                                  3,0                                      15

   18                                  3,7                                      9

   19                                  5,7                                      3 

   20                                  2,5                                      3

   21                                  4,5                                      8

   22                                  3,4                                     15 

   23                                  3,1                                     13

   24                                  3,5                                     10 

   25                                  3,5                                     18

   26                                  3,5                                      8

   27                                   4                                        7

   28                                   3,4                                    21

   29                                   3,5                                    12

   30                                   3,32                                  14

   31

Augusti

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                                                                    

    2

    3                                     4,2                                  4

    4                                     3,1                                  1

    5                                     3,7                                  4

    6                                     4,1                                  9

    7

    8                                     4,5                                  8

    9                                     3,1                                  8

   10                                    4,6                                  4

   11                                    3,6                                  6

   12                                    3,7                                  4

   13                                    4,4                                 10

   14

   15

   16                                    4,4                                  4

   17

   18

   19

   20

   21                                     4,35                                4

   22                                     3,0                                  1

   23

   24

   25

   26                        

   27                                  3,9                                      6

   28                                  4,4                                      5

   29                                  4,5                                      3

   30                                  4,41                                    8

   31

Juli

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                 3,45                                     3            

    2                                 3,96                                     6

    3

    4                                 3,9                                       6

    5                                 3,48                                     1

    6                                 3,0                                       1

    7

    8                                 3,7                                       6

    9

   10

   11

   12

   13

   14

   15

   16

   17

   18

   19

   20

   21

   22                           4,55                            3

   23                           4,35                            3

   24                           3,25                            4

   25                            3,6                             8

   26                            3,65                            7

   27                            4,02                            5

   28                            2,4                               1

   29                             4,94                            11

   30

   31

Juni

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    3,45                                  3                

    2                                    4,05                                  8

    3                                    4,18                                 16

    4                                    3,35                                  3

    5                                    3,8                                    7

    6                                    4,1                                    9

    7                                    2,55                                  1

    8                                    4,1                                    7

    9                                    3,95                                  6

   10                                   3,05                                  8

   11                                   4,05                                  14

   12

   13

   14                                    4,0                                    2

   15                                    2,8                                     2

   16                                    3,36                                   4

   17                                    3,65                                   2

   18                                    3,6                                     6

   19

   20                                    3,22                                     2

   21                                    2,77                                     5

   22                             

   23                                     2,8                                       2

   24                                     4,7                                      10

   25                                     2,75                                     1

   26                                     3,8                                       2

   27                                

   28                                     3,8                                       3

   29

   30                                     2,85                                     1

   31

Maj

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                   4,3                                     17                  

    2                                   4,2                                     17

    3                                   3,4                                     20

    4                                   4,1                                     22

    5                                   3,5                                     21

    6                                   3,76                                   35

    7                                   3,96                                   24

    8                                   3,5                                     12

    9                                   3,8                                     17

   10                                  3,5                                     17

   11                                  3,2                                     17

   12                                  3,6                                     25

   13                                  4,5                                     28

   14                                  3,84                                   21

   15                                  3,6                                     6

   16                                   4,0                                    4

   17                                   3,1                                    5

   18                                   3,7                                    3

   19                                   4,5                                    8

   20                                   4,2                                   10                                 

   21                                   3,6                                    11

   22                                   3,1                                     3

   23                                   4,15                                   8

   24                                   3,69                                   4

   25                                   3,5                                     9

   26                                   4,14                                   11

   27                                   3,25                                    8

   28

   29                                    3,2                                     5

   30                                    ?                                        6

   31                                    4,25                                   3

April 2017

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                     4,2                                  25+                                    

    2                                     4,1                                  27

    3                                     3,5                                  6

    4                                     3,6                                  3

    5                                     2,8                                  3

    6                                      4,4                                 15

    7                                      4,2                                 31

    8                                      4,04                               31

    9                                      3,9                                 23

   10                                     3,7                                 21

   11                                     3,75                                5

   12                                     4,15                               14

   13                                     4,5                                 22

   14                                     3,5                                 18

   15                                     3,48                               22

   16                                     4,0                                 33

   17                                    3,75                                24

   18                                    3,79                                10                                             
   19

   20                                    Abonnemang

   21                                    3,6                                   14

   22                                    3,85                                 17

   23                                    3,54                                 16

   24                                    3,6                                    6

   25                                    3,95                                  14

   26                                    3,85                                  26

   27                                    3,5                                    13

   28                                    3,67                                   9

   29                                    3,4                                     29

   30                                    3,95                                   25

   31

Mars

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

     1                                                                                 

     2

     3                                   5,9                                   33

     4                                   6,88                                 35

     5                                   7,3                                   35

     6

     7

     8

     9

    10                                  5,7                                   15

    11                                  

    12                                  4,3                                   10

    13                                4,2                                       6

    14                               2,5                                        2

    15

    16

    17                                   4,1                                   17

    18                                    3,6                                  25

    19                                   4,45                                  13

    20

    21

    22                                    2,8                                   5

    23                                    3,4                                   7

    24                                    5,2                                   24

    25                                    3,14                                 2

    26                                    4,47                                 24

    27                                    4,3                                   16

    28                                    4,05                                 7

    29                                    3,9                                   23

    30                                    2,2                                   1

    31                                    3,7                                   25+

December

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    3,25                               3                 

    2

    3                                    4,2                                 8

    4                                    3,7                                 7

    5

    6

    7

    8

    9

   10                                    4,0                                 16

   11

   12

   13

   14

   15

   16

   17                                      3,64                               24

   18                                      3,95                               7

   19

   20

   21

   22

   23

   24

   25

   26

   27

   28

   29

   30

   31