Fångstjournal Flugströmmen

Detta är fångstjournalen för Flugströmmen

Fångstjournal Flugströmmen Oktober 2020

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        3,91                                  18


2


3                                       6,8                                       18


4                                        6,2                                      26


5                                        4,3                                       15


6                                       5,3                                       16


7                                        6,95                                      18


8                                       5,0                                         15


9                                         6,5                                         10


10                                         4,5                                           10


11                                       3,5                                            22


12                                       5,0                                               7


13                                     3,8                                                 9


14                                      5,15                                              21


15                                      5,6                                                21


16                                      3,1                                                18


17                                      6,0                                                11


18                                      2,15                                              5


19                                      5,8                                               15


20                                      6,0                                                14


21                                      5,1                                                18


22                                      4,7                                                30


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Flugströmmen September 2020

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         3,5                                   3


2                                         3,0                                  10


3                                         2,8                                   7


4                                         2,3                                   3


5                                         4,28                                 15


6                                         2,6                                   10


7                                         3,5                                   7


8                                         3,1                                  3


9                                           4,47                              9


10                                    3,3                                      6


11                                     3,8                                    4


12                                    3,7                                    14


13                                     3,5                                   6


14                                     3,4                                    4


15                                    3,4                                 10


16                                     3,5                                  9


17                                  3,8                                   19


18                                   3,3                                   18


19                                   3,3                                    9


20                                    3,7                                   24


21                                    3,95                                 18


22                                    3,2                                   12


23                                    3,3                                  10


24                                     1,9                                  1


25                                     3,5                                    7


26                                     3,6                                   17


27                                     4,04                                 15


28


29                                     3,8                                    5


30                                      7,6                                   24


31


 

Fångstjournal Flugströmmen Augusti 2020

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                       3,0                                  7


2                                        4,5                               12


3                                         4,0                                15


4                                         3,75                              3


5                                         3,4                                6


6                                        4,15                               5


7


8                                         3,45                              6


9


10                                      2,75                               4


11


12                                       4,55                             8


13


14                                       2,7                                 4


15                                       2,4                                 2


16


17


18


19


20


21


22


23                                         3,2                                   5


24                                         4,0                                   2


25                                         2,5                                    2


26                                         3,8                                     6


27                                         3,3                                     2


28                                         2,2                                     6


29                                         4,0                                     13


30                                         3,2                                      13


31                                         3,0                                       5


 

Fångstjournal Flugströmmen Juni 2020

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         3,6                                   6


2                                         3,6                                   8


3                                         3,9                                  5


4                                          2,7                                 4


5                                        3,8                                   9


6                                         4,0                                  17


7                                         3,5                                  17


8                                         4,0                                   7


9                                         3,2                                  4


10                                       3,5                                  9


11


12                                       2,83                                2


13                                       4,8                                  3


14                                       3,0                                  7


15                                       4,0                                    2


16                                        3,8                                  6


17                                        3,64                                 16


18                                        3,4                                    15


19                                        3,24                                  6


20


21


22


23


24                                         3,0                                       4


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Maj 2020 Flugströmmen

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        4,0                                    23


2                                        4,2                                    26


3                                          3,9                                   13


4                                         3,45                                    22


5                                         3,6                                     18


6                                         3,5                                      29


7                                         3,8                                      24


8                                         4,5                                      15


9                                         3,82                                     20


10                                         4,8                                     22


11                                         3,2                                      9


12                                          3,8                                    15


13                                          2,7                                     3


14                                         3,4                                      28


15                                         3,1                                      17


16                                         3,7                                      24


17                                         4,15                                    17


18                                         4,0                                      8


19                                         3,4                                      17


20                                         3,5                                      25


21                                         3,92                                    9


22                                         4,2                                       12


23                                         3,9                                        17


24                                         3,55                                        31


25                                      3,6                                             20


26                                       3,5                                             5


27                                       3,5                                             2


28                                       4,2                                             24


29                                        2,6                                             3


30                                        3,15                                           7


31                                         3,99                                          18


 

Fångstjournal Flugströmmen April 2020

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         3,5                                  11


2                                         2,4                                   3


3                                          3,6                                  20


4                                          3,25                                34


5                                          3,1                                   31


6                                          3,2                                   5


7                                          3,3                                   27


8                                          3,6                                  14


9                                         36                                    16


10                                       4,2                                    22


11                                        4,8                                   14


12                                        4,0                                   11


13                                        4,3                                    24


14                                        4,1                                    16


15                                        3,9                                    28


16                                        3,6                                     3


17                                        3,4                                     18


18                                       3,6                                      36


19                                       3,8                                      32


20                                       3,85                                     21


21                                        3,8                                       11


22                                        3,6                                        22


23                                        3,7                                     10


24                                           3,6                                  19


25                                          4,6                                     35


26                                           3,8                                    18


27                                           3,65                                  11


28                                           3,9                                     11


29                                           3,7                                      3


30                                           4,0                                      11


31


 

Fångstjournal Flugströmmen mars 2020

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6                                          4,4                                      39


7                                          4,3                                      31


8                                          3,9                                      29


9                                          3,4                                      16


10                                        2,6                                       1


11                                        3,1                                        8


12                                        3,45                                      4


13                                        4,0                                        7


14                                        3,2                                        13


15                                        3,3                                        12


16


17


18                                         4,1                                       7


19                                         3,1                                       12


20                                         3,3                                       11


21                                         3,5                                       17


22                                         3,6                                       13


23                                         3,3                                       4


24                                         3,9                                       6


25                                         3,7                                       14


26                                          3,77                                     8


27                                          3,6                                       19


28                                          4,2                                       30


29                                          3,87                                    12


30                                          4,0                                      15


31                                          3,0                                       9


 

Fångstjournal Flugströmmen December 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        4,6                                   25


2


3


4


5


6                                       3,2                                       9


7                                       3,1                                      19


8


9


10


11


12


13


14                                     4,77                                     26


15


16


17


18


19


20


21                                      3,5                                           16


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Flugströmmen November 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                      4,1                                    29


2                                      3,5                                    27


3                                      3,9                                    30


4                                      3,4                                    12


5                                      3,25                                  14


6                                      3,9                                    20


7                                      3,6                                    8


8                                      4,2                                    17


9                                       3,4                                    32


10                                     3,6                                    15


11                                      3,1                                    8


12                                      2,6                                    6


13                                      3,4                                     11


14                                      3,95                                   11


15                                      3,3                                     5


16                                      3,2                                     9


17                                      3,7                                     21


18                                        4,4                                   20


19                                        2,9                                   4


20                                        3,1                                   17


21                                         2,9                                    2


22                                         4,8                                    7


23                                         3,1                                   16


24                                         3,4                                    19


25                                         3,1                                     4


26                                         4,1                                      3


27                                         3,5                                      3


28                                         2,5                                      5


29                                         3,8                                      20


30                                          3,14                                   15


31


 

Fångstjournal Flugströmmen Oktober 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                       3,4                                     1


2                                       3,4                                      6


3                                       3,6                                      10


4                                        3,5                                      16


5                                         3,65                                    17


6                                         3,6                                      17


7                                        3,35                                       7


8                                        3,5                                         13


9                                        4,35                                       21


10                                      4,8                                          32


11                                       3,5                                            15


12                                        3,8                                          10


13                                       3,14                                          13


14                                       3,05                                          22


15                                       3,2                                            17


16                                    3,5                                              16


17                                      3,12                                            14


18                                       3,5                                              14


19                                        3,3                                              26


20                                        3,16                                            16


21                                         3,4                                              20


22                                         2,9                                              16


23                                         3,7                                               15


24                                         3,4                                               27


25                                         3,75                                              22


26                                        3.3                                                 34


27                                        3,65                                              20


28                                        3,55                                              19


29                                         3,3                                                 5


30                                          3,5                                               26


31                                          3,7                                               31


 

Fångstjournal Flugströmmen September 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         3,1                                  6


2                                         2,9                                  5


3                                          3,0                                 8


4                                          3,69                              16


5                                           3,2                                 7


6                                           3,0                                 5


7                                          2,82                               13


8                                          3,84                               24


9                                          2,85                                1


10                                        2,6                                  2


11                                        3,9                                   5


12                                        3,96                                 5


13                                        2,81                                 6


14                                          3,2                                 16


15                                          3,3                                   6


16                                           3,4                                  7


17                                            3,2                                18


18                                            3,25                               16


19                                            4,0                                 25


20                                            3,95                               20


21                                            4,3                                  16


22                                            4,1                                   26


23


24


25


26                                             4,5                                   26


27                                             3,2                                    2


28                                                                                      43


29                                              3,54                                  17


30                                              4,2                                     26


31


 

Fångstjournal Flugströmmen Augusti 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3                                         2,85                                 11


4                                         3,3                                    4


5


6


7


8


9                                    3,21                                            5


10


11


12


13                                    3,25                                        3


14                                  2,10                                            6


15                                     3,8                                          6


16                                   3,4                                             2


17                                    2,5                                            6


18


19                                         3,65                                    6


20                                           3,1                                     2


21                                           2,7                                     6


22                                           1,3                                     3


23                                            3,4                                    6


24                                            3,4                                    3


25


26


27


28


29                                             1,9                                   1


30                                              3,4                                  9


31                                              3,37                                4


 

Fångstjournal Flugströmmen Juli 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3                                     2,8                                      3


4                                     2,6                                      6


5                                     2,4                                       6


6


7                                  3,07                                        3


8


9                                  4,13                                         8


10                                2,8                                          2


11                                2,8                                          2


12                                 3,2                                         5


13


14


15                                  2,9                                          8


16                                 3,42                                         4


17                                  2,84                                        3


18


19


20


21                                    3,2                                          2


22


23                                    1,55                                         2


24                                     3,6                                          1


25                                     1,75                                         2


26


27


28                                      2,16                                          3


29                                       1,6                                           1


30                                       2,5                                            1


31


 

Fångstjournal Flugströmmen Juni 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         3,7                                  10


2                                         2,43                                 4


3                                         2,5                                    2


4                                       2,4                                      3


5                                       2,2                                      2


6                                      3,3                                       7


7                                     2,7                                        6


8                                     2,3                                        6


9


10                                   2,0                                        4


11


12


13


14                                    3,2                                         3


15                                     3,4                                        9


16


17


18


19


20                                    2,4                                            1


21                                     5,9                                            4


22


23                                     2,8                                           1


24                                     3,1                                           2


25


26                                      2,8                                           1


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Flugströmmen maj 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        4,0                                   21


2                                        3,6                                   18


3                                        4,25                                  17


4                                        4,17                                  10


5                                         3,8                                     26


6                                         4,5                                     7


7                                         3,7                                     3


8                                         4,6                                     7


9                                         4,2                                     22


10                                        3,7                                     31


11                                        4,1                                      18


12                                        4,1                                      17


13                                         3,0                                     5


14                                         4,2                                     13


15                                          3,5                                     5


16                                         3,4                                      12


17                                          4,2                                      11


18                                          3,5                                      22


19                                          3,8                                      34


20                                          3,05                                    8


21                                          2,5                                      2


22                                            2,8                                     13


23                                            3,9                                      15


24                                            2,8                                       9


25                                            2,9                                       8


26                                            4,1                                       14


27                                            2,8                                        1


28                                            2,8                                        2


29                                            2,8                                        6


30                                             3,0                                      12


31                                              2,9                                      8


 

Fångstjournal April 2019 Flugströmmen

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                       3,5                                     9


2                                       3,15                                   4


3


4                                          2,5                                  4


5                                          3,0                                  16


6                                          3,46                                 26


7                                          3,9                                   4


8                                          3,2                                   13


9                                          3,3                                   17


10                                        3,2                                   10


11                                         3,9                                   16


12                                         3,5                                     7


13                                         4,2                                    30


14                                        3,3                                     15


15                                         3,2                                     21


16                                        3,8                                      17


17


18


19                                       2,9                                         15


20                                       3,0                                          26


21                                       3,8                                          13


22                                       3,3                                          11


23                                       3,6                                          21


24                                       3,5                                          14


25                                       3,9                                          13


26                                         3,4                                          15


27                                          3,6                                         14


28                                          3,8                                         24


29                                          3,6                                         9


30                                          3,5                                         4


31


 

Fångstjournal Flugströmmen Mars 2019

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         5,2                                   39


2                                         3,5                                   36


3                                         3,9                                   33


4


5


6                                        3,65                                    8


7                                        3,3                                      6


8                                        3,3                                      6


9                                          3,5                                   27


10                                      3,35                                     3


11                                       3,0                                      5


12                                       2,8                                      11


13


14                                       2,8                                       10


15                                       3,4                                        22


16                                       3,4                                        15


17                                       3,25                                      16


18                                       3,05                                       5


19                                        3,2                                         5


20


21                                        3,25                                       6


22                                        3,25                                       14


23                                         3,2                                        19


24                                         5,92                                       5


25                                         2,6                                         2


26                                         3,3                                        15


27                                         3,9                                         5


28                                         3,6                                         12


29                                         3,86                                       16


30                                         3,4                                         18


31                                         3,2                                          13


 

Fångstjournal Flugströmmen December 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         3,6                                   6


2                                         3,5                                   6


3


4                                         2,5                                    14


5


6


7


8                                         3,3                                     26


9                                         3,5                                       9


10


11


12


13


14


15                                         2,8                                        13


16                                         2,5                                         6


17


18


19


20


21


22                                          3,2                                         17


23


24


25


26


27


28


29


30


31