Fångstjournal Put & Take

Detta är fångstjournalen för Put & Take sjöarna

Juni P&T 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

1                                   1,7                                    18

2                                   1,35                                  15

3                                   1,4                                    12

4                                   1,3                                    19

5                                    1,2                                   13

6                                    1,6                                    29

7                                    1,7                                    6

8                                     1,35                                  9

9                                     1,8                                    35

10                                    0,8                                    2

11                                    1,3                                    2

12                                    1,5                                    15

13

14                                    2,5                                    10

15                                    3,5                                    11

16                                    1,6                                     27

17

18                                    1,2                                     3

19                                    1,35                                   1

20

21                                    1,4                                     16

22                                    1,45                                    18

23                                     1,8                                     23

24                                     1,6                                     19

25                                      1,3                                      9

26                                      1,0                                       5

27                                      1,1                                       3

28                                      1,55                                     14

29

30

31

Maj

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    2,3                                  17         

    2                                   1,4                                   11    

    3                                   1,6                                   17

    4                                   1,7                                   42

    5                                   1,9                                   38

    6                                   1,65                                 28

    7                                   1,2                                   6

    8                                   1,15                                 7

    9                                   1,45                                16

   10                                  2,15                                49

   11                                  1,65                                58

   12                                  2,3                                  48

   13                                  1,45                                 5

   14                                   1,6                                   5

   15                                   1,2                                   1

   16                                   1,7                                   9

   17

   18                                    2,6                                 32

   19                                    4,05                               13

   20                                    1,4                                  8

   21                                    1,95                                8

   22                                    1,35                                4

   23                                    1,4                                 10

   24                                    1,3                                 11

   25                                     3,2                                17

   26                                     1,6                                 44

   27                                     1,8                                 14

   28                                     1,35                                1

   29                                     1,4                                  3

   30                                     1,7                                  11

   31                                      2,0                                 21

April

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    1,2                                  2      

    2                                      

    3

    4

    5

    6                                   2,3                                    13

    7                                  1,25                                     4

    8                                   4,2                                      6

    9                                   

   10                                  2,25                                    6

   11                                   1,85                                    6                               

   12                                  1,85                                   15

   13                                   1,6                                    10

   14                                   1,75                                  41

   15                                   1,65                                  17

   16                                    2,0                                   4

   17                                    1,2                                   4

   18                                    1,6                                   9

   19                                    1,3                                   3

   20                                    2,4                                   41

   21                                    2,0                                   44

   22                                    2,1                                   12

   23                                    1,5                                   12

   24                                    1,2                                    6

   25                                    2,1                                    13

   26                                    2,2                                    18

   27                                     1,8                                   59

   28                                     1,6                                   54

   29                                     2,1                                   27

   30                                     1,5                                   18

   31

Mars 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                                                             

    2                                      

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

   10

   11

   12

   13

   14

   15

   16

   17

   18

   19

   20

   21

   22

   23                                      1,3                                       2

   24

   25

   26

   27

   28

   29

   30                                      2,4                                      5

   31                                      2,0                                      6

December

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                                                                

    2                                   2,05                                  9

    3                                  

    4

    5

    6                                   2,5                                     1

    7                                   2,35                                   1

    8

    9

   10                                   3,4                                     2

   11

   12

   13

   14

   15

   16

   17

   18

   19

   20

   21

   22

   23

   24

   25

   26

   27

   28

   29

   30

   31

November

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    1,6                                    9       

    2                                    1,5                                   17

    3                                    2,1                                   47

    4                                    3,45                                 67

    5                                    2,4                                   12

    6                                    1,55                                  3

    7                                                                      

    8                                    1,75                                  4

    9                                    1,95                                  1

   10                                    3,15                                 13

   11                                    1,5                                   10

   12                                    2,15                                 16

   13                                    3,6                                    3

   14                                    0,9                                    1

   15

   16

   17                                     3,2                                    12

   18                                     2,75                                  20

   19                                     2,35                                  14

   20

   21

   22

   23

   24                                    3,3                                    7

   25                                    2,0                                   10

   26                                    2,4                                    4

   27                                    1,25                                  2

   28

   29                                     2,05                                 2

   30                                     0,8                                   1

   31

Oktober

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    2,75                                20            

    2                                    2,0                                  13

    3                                    2,8                                  13

    4                                    1,5                                   3

    5                                    2,4                                   13

    6                                   1,75                                  39

    7                                   1,82                                  50

    8                                   1,7                                    14

    9                                   1,7                                     4

   10                                  2,3                                     7

   11                                  2,1                                     1

   12                                  1,4                                    15

   13                                  1,7                                    27

   14                                   2,2                                   43

   15                                  1,8                                    20

   16                                  2,0                                    23

   17                                  1,4                                    27

   18                                  2,0                                    3

   19                                  1,4                                    10

   20                                  1,55                                  15

   21                                  2,1                                    26

   22                                  1,64                                  13

   23                                   1,5                                    11

   24                                    2,1                                    9

   25                                   2,0                                    10

   26                                   2,0                                    17

   27                                   2,35                                   26

   28                                   1,9                                     29

   29                                   2,0                                     11

   30                                   2,15                                   18

   31                                   1,55                                    6

September

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                   1,8                                   33          

    2                                   1,5                                   13

    3                                   2,5                                   20

    4                                   1,4                                   12

    5                                   1,41                                 4

    6                                    1,2                                  6

    7                                    1,2                                  16

    8                                    1,8                                  24

    9                                    1,5                                  33

   10                                   2,0                                   15

   11                                   1,4                                   14              

   12

   13                                   1,9                                   1

   14                                   1,8                                   15

   15                                   3,0                                   34

   16                                   2,3                                   34

   17                                   2,2                                   58

   18                                   1,9                                   18

   19                                   1,5                                   18

   20                                   2,0                                   18

   21                                  1,9                                     17

   22                                   1,9                                     24

   23                                   3,15                                  42

   24                                   2,0                                    24

   25                                   1,3                                     6

   26                                   2,65                                  14

   27                                    2,65                                 19

   28                                    2,1                                    24

   29                                    2,5                                    30

   30                                    2,8                                    67   

   31

Augusti

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                     1,9                                  21        

    2                                     2,15                                9      

    3                                     1,6                                  14

    4                                      2                                    20       

    5                                      1,8                                 16

    6                                      1,7                                  9

    7                                      1,4                                 29

    8                                      2,0                                 16

    9                                      2,4                                  7

   10                                     1,8                                 13

   11                                      1,5                                 23

   12                                      1,5                                 24

   13                                      2,1                                 5

   14                                      1,8                                 8

   15                                      1,1                                 6

   16                                      1,1                                 3

   17                                      1,55                               20 

   18                                      1,5                                 21

   19                                      1,8                                 21

   20                                      2,0                                 13

   21                                      1,6                                 30

   22                                      2,6                                 24

   23                                      2,6                                 15

   24                                      1,7                                  37

   25                                      2,3                                  45

   26                                     2,35                                  55

   27                                      1,5                                   36

   28                                      1,8                                   26

   29                                      2,1                                   11

   30                                      2,2                                     9

   31                                        1,6                                   13

Juli

   

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                       1,8                                  13                                       

    2                                       1,2                                   5

    3                                       2,5                                   23

    4                                       1,85                                 15

    5                                       2,25                                 10

    6                                        1,8                                    7

    7                                       2,15                                  32

    8                                       1,7                                    31

    9                                       2,2                                    21

   10                                      1,8                                    20

   11                                      2,25                                  9

   12                                      2,45                                  25

   13                                      1,9                                    14

   14                                      1,7                                    12

   15                                      1,75                                  16

   16                                      1,65                                   11

   17                                       2,0                                    23

   18                                       1,7                                    15

   19                                        2,1                                   45

   20                                        2,1                                   15

   21                                        1,85                                  16

   22                                        1,85                                  30

   23                                         1,8                                   21

   24                                         2,1                                   28

   25                                         2,3                                   41

   26                                         1,9                                   43

   27                                         1,75                                 15

   28                                          1,75                                 34

   29                                          1,6                                   24

   30                                          1,65                                 7     

   31                                          1,8                                   41

Juni

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    1,9                                    3     

    2                                    1,6                                    4

    3                                    1,75                                 25

    4                                     2,1                                  9

    5                                     1,7                                  15

    6                                     1,45                                 6

    7                                     1,3                                   3

    8                                     1,85                                 9

    9                                      2,3                                   7

   10                                     2,0                                  27

   11                                     1,4                                  13              

   12                                     1,8                                   4

   13                                     

   14

   15                                      1,7                                  2

   16                                      0,9                                  1

   17                                      1,8                                  16

   18                                       3,1                                 16

   19                                      1,95                                 6

   20                                       2,0                                  7

   21                                       2,0                                  5

   22                                      1,85                                 17

   23                                       2,2                                   21

   24                                       3,05                                 21

   25                                       2,35                                 8

   26                                       3,65                                12

   27                                       2,0                                  13

   28                                       2,0                                   6

   29                                       2,0                                   5

   30                                      1,9                                    8

   31

Maj

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    1,5                                   10           

    2                                    1,6                                   10    

    3                                    1,6                                    5

    4                                    1,5                                    26

    5                                    1,8                                    40

    6                                    1,6                                    24

    7                                    1,5                                    8

    8                                    1,4                                    11

    9                                     2                                      20

   10                                   1,6                                     8

   11                                    1,7                                    13

   12                                    1,9                                    52

   13                                    3,1                                    21

   14                                    1,7                                    13

   15                                    2,0                                    9

   16                                    1,2                                    5

   17                                    1,4                                    14

   18                                    1,4                                    12

   19                                    1,7                                    24

   20                                    1,6                                    36

   21                                    1,55                                  14

   22                                     2,1                                     9

   23                                     1,6                                     6

   24                                     2,05                                  14

   25                                     1,95                                  33                                     

   26                                      3,5                                   36

   27                                      2,1                                   37

   28                                      1,4                                    5

   29

   30

   31

April 2017

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    1,8                                     23       

    2                                    1,9                                     10  

    3                                    2,4                                      8

    4                                    1,6                                      7

    5                                    1,5                                     11

    6                                     1,0                                     2

    7                                     1,7                                    44

    8                                     1,75                                  61

    9                                     1,7                                    26  

   10                                    1,7                                    10

   11                                     1,75                                  30

   12                                     2,2                                    15

   13                                     1,7                                    19

   14                                     1,9                                    49

   15                                     2,75                                  13

   16                                     1,8                                    23

   17                                      2,0                                   14

   18                                       1,5                                  7

   19                                      1,85                                 18

   20                                      1,6                                   8

   21                                       1,8                                 34

   22                                       2,35                                50

   23                                       1,75                                16

   24                                       1,55                                 6

   25                                       1,4                                   6

   26                                       3,5                                   3

   27                                       1,15                                 11

   28                                       1,8                                   19

   29                                       1,9                                   84

   30                                       2,6                                   30

   31

Mars

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                                                               

    2                                      

    3                                     1,6                                  4

    4                                     1,5                                  9

    5                                     

    6

    7

    8

    9                                     1,3                                  3

   10                                    2,0                                  11

   11                                    1,2                                   3

   12                                    1,1                                   1

   13

   14

   15

   16                                     1,6                                  7

   17                                     3,1                                  8

   18                                     1,7                                 12

   19                                     1,4                                  3

   20

   21

   22                                      2,8                                 2,8

   23                                      5,5                                 5

   24                                      2,7                                 6

   25                                      3,6                                 50

   26                                      3,0                                 7

   27                                      1,4                                 4    

   28                                      1,25                               3  

   29                                      1,2                                 3

   30                                      1,8                                 6

   31                                      2,9                                 21

December

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                                                            

    2                                      

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

   10

   11

   12

   13

   14

   15

   16

   17

   18

   19

   20

   21

   22

   23

   24

   25

   26

   27

   28

   29

   30

   31

November

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                   2,2                                  26       

    2                                   1,55                                15    

    3                                   1,8                                  13

    4                                   2,9                                  27                      

    5                                   2,4                                  84

    6                                   1,65                                14

    7                                   1,95                                 2

    8                                   3,5                                   21

    9

   10

   11                                  1,0                                   1

   12

   13

   14

   15

   16

   17

   18                                   1,3                                   2

   19                                   1,15                                 7

   20                                   1,5                                   17

   21                                   1,7                                    6

   22                                   1,65                                  1

   23                                   1,7                                    3

   24                                

   25                                   1,4                                    4

   26                                   1,8                                    13

   27                                   2,3                                    24 

   28

   29

   30

   31

Oktober

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    3,2                                48                                       

    2                                    1,3                                25

    3                                    1,3                                11

    4                                    1,75                              23

    5                                    2,25                              33

    6                                    3,96                              20

    7                                      2,0                              41

    8                                     1,7                               56

    9                                     2,3                               13

   10                                    0,75                             1

   11                                    1,4                                18

   12                                    2,5                                11

   13                                    1,55                              22

   14                                     3,5                               46

   15                                     1,55                             37

   16                                     1,3                               19

   17                                     1,8                                8

   18                                     1,5                                7

   19                                     1,1                                3

   20                                     1,6                                8

   21                                     2,0                                31

   22                                     1,6                                25

   23                                     1,7                                22

   24                                     1,5                                 5

   25                                     3,2                                11

   26                                     2,1                                12

   27                                     1,9                                28

   28                                      1,8                               40

   29                                      2,1                               50

   30                                     1,6                                26

   31                                     1,45                              12

September

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                  1,3                                   8

    2                                  2,0                                   9     

    3                                  4,95                                 35

    4                                  1,9                                   9

    5                                  1,8                                   23

    6                                  2,0                                   9

    7                                 3,15                                  11

    8                                 3,1                                    18

    9                                 1,15                                  24

   10                                1,9                                    41

   11                                 2,3                                    25

   12                                1,4                                      7

   13                                1,9                                      6

   14                                2,95                                   30

   15                                2,6                                     5

   16                                2,0                                     18

   17                               2.1                                      33

   18                               1,7                                      17

   19                               1,85                                    7

   20                               1,7                                      14

   21                               1,55                                    5

   22                                1,5                                     16

   23                                4,3                                     24

   24                                3,5                                     51

   25                                1,8                                     15

   26                                1,7                                     8    

   27                                1,8                                     22

   28                                2,0                                    12

   29                                1,2                                     22

   30                                1,5                                     32

   31