Fångstjournal Put & Take

Detta är fångstjournalen för Put & Take sjöarna

Fångstjournal P&T sjöar December 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3                                        0,8                                      2


4                                        1,5                                      1


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14                                        1,5                                         3


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal P&T Sjöar November 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                       1,8                                   16


2                                       2,2                                   50


3                                      2,55                                  60


4                                      2,0                                    14


5                                      1,7                                    3


6                                      1,8                                    4


7                                      1,9                                    17


8                                       2,15                                  3


9                                       2,6                                    27


10                                     2,4                                    12


11                                     1,95                                  10


12                                     1,35                                   4


13                                     1,4                                     4


14


15


16                                         2,0                                   9


17                                        2,65                                  24


18                                        1,65                                   1


19                                        1,5                                      3


20


21                                         2,45                                    3


22                                         3,75                                     5


23                                         2,1                                       15


24                                         0,8                                        3


25                                         2,5                                         19


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Put&Take Oktober 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        1,2                                    7


2                                        1,1                                    5


3                                        1,6                                   10


4                                        1,3                                    17


5                                        1,6                                    23


6                                        1,65                                  45


7                                        1,5                                    10


8                                         1,4                                  10


9                                         1,4                                    9


10                                        2,0                                   15


11                                       1.0                                     13


12                                      2,85                                      44


13                                      2,6                                      42


14                                      2,0                                      22


15                                      2,77                                    17


16                                      2,0                                      10


17                                      2,0                                       12


18                                      1,9                                        5


19                                      2,5                                       31


20                                      2,2                                       35


21                                      2,0                                       12


22                                      1,9                                       5


23


24                                      2,3                                        7


25                                      2,1                                        11


26                                      2,15                                      19


27                                      2,6                                        35


28                                      1,4                                        8


29                                      1,7                                        10


30                                      2,1                                         7


31                                      1,7                                         14


 

Fångstjournal P&T September 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                    1,75                                       55


2                                     2,0                                        30


3                                     1,05                                      14


4                                     2,0                                         32


5                                     1,35                                       23


6                                      1,1                                        12


7                                      1,15                                      24


8                                      1,18                                      35


9                                      1,0                                        19


10                                    2,3                                        14


11                                    1,1                                         13


12                                    1,2                                         15


13                                     1,2                                           3


14                                     1,3                                           36


15                                      1,5                                          34


16                                      1,1                                          13


17                                       1,4                                           9


18                                       1,1                                           8


19                                       1,05                                         7


20                                       1,8                                           15


21                                        1.0                                         31


22                                       1,25                                        36


23                                       1,1                                           22


24                                       1,0                                           10


25                                       1,3                                            14


26                                       1,3                                             5


27                                       1,6                                             17


28                                         2                                              46


29                                        1,2                                            49


30                                         2,5                                           28


31


 

Fångstjournal P&T Augusti 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        0,89                                  10


2                                        1,5                                    19


3                                        0,9                                     2


4                                        2,0                                     21


5                                        1,45                                   5


6                                        1,05                                   4


7                                        1,5                                     10


8                                        1,3                                     18


9                                        1,05                                    7


10                                          0.9                                   6


11                                          2,0                                  13


12                                          1,25                                12


13                                           1,05                                6


14                                           1,0                                  15


15                                           1,3                                   12


16                                            1,2                                   9


17                                             1,5                                  10


18                                             1,3                                  15


19                                             1,2                                   9


20                                             1,3                                   11


21                                             1,5                                   15


22                                             1,25                                  4


23                                              1,2                                   14


24                                              1,3                                   34


25                                              1,25                                  28


26                                              2,3                                    10


27                                              0,9                                     23


28                                              1,3                                     4


29                                              1,5                                     57


30                                              1,5                                     28


31                                                1,1                                   38


 

Fångstjournal P&T Juli 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                       1,55                                    16


2                                       1,5                                        8


3                                        2,7                                      12


4                                        0,95                                     5


5                                         1,0                                     11


6                                         1,9                                     13


7                                         1,15                                   28


8                                          1,2                                     9


9                                           1,4                                    8


10                                          1,25                                 7


11                                           1,4                                 20


12                                          1,75                                27


13                                          1,65                                6


14                                          1,28                               10


15                                           1,3                                13


16                                           1,2                                13


17                                           1,5                                10


18                                            1,2                               19


19                                             1,3                               10


20                                              1,1                              17


21                                              1,05                             22


22                                              1,35                             9


23                                              1,5                               1,5


24                                              1,2                               27


25                                              1,0                               7


26                                              0,65                              1


27                                               2,5                               8


28                                               1,5                              16


29                                                 2                                12


30                                                 1,0                              2


31                                                 0,5                              1


 

Juni P&T 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

1                                   1,7                                    18

2                                   1,35                                  15

3                                   1,4                                    12

4                                   1,3                                    19

5                                    1,2                                   13

6                                    1,6                                    29

7                                    1,7                                    6

8                                     1,35                                  9

9                                     1,8                                    35

10                                    0,8                                    2

11                                    1,3                                    2

12                                    1,5                                    15

13

14                                    2,5                                    10

15                                    3,5                                    11

16                                    1,6                                     27

17

18                                    1,2                                     3

19                                    1,35                                   1

20

21                                    1,4                                     16

22                                    1,45                                    18

23                                     1,8                                     23

24                                     1,6                                     19

25                                      1,3                                      9

26                                      1,0                                       5

27                                      1,1                                       3

28                                      1,55                                     14

29

30

31

Maj

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    2,3                                  17         

    2                                   1,4                                   11    

    3                                   1,6                                   17

    4                                   1,7                                   42

    5                                   1,9                                   38

    6                                   1,65                                 28

    7                                   1,2                                   6

    8                                   1,15                                 7

    9                                   1,45                                16

   10                                  2,15                                49

   11                                  1,65                                58

   12                                  2,3                                  48

   13                                  1,45                                 5

   14                                   1,6                                   5

   15                                   1,2                                   1

   16                                   1,7                                   9

   17

   18                                    2,6                                 32

   19                                    4,05                               13

   20                                    1,4                                  8

   21                                    1,95                                8

   22                                    1,35                                4

   23                                    1,4                                 10

   24                                    1,3                                 11

   25                                     3,2                                17

   26                                     1,6                                 44

   27                                     1,8                                 14

   28                                     1,35                                1

   29                                     1,4                                  3

   30                                     1,7                                  11

   31                                      2,0                                 21

April

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    1,2                                  2      

    2                                      

    3

    4

    5

    6                                   2,3                                    13

    7                                  1,25                                     4

    8                                   4,2                                      6

    9                                   

   10                                  2,25                                    6

   11                                   1,85                                    6                               

   12                                  1,85                                   15

   13                                   1,6                                    10

   14                                   1,75                                  41

   15                                   1,65                                  17

   16                                    2,0                                   4

   17                                    1,2                                   4

   18                                    1,6                                   9

   19                                    1,3                                   3

   20                                    2,4                                   41

   21                                    2,0                                   44

   22                                    2,1                                   12

   23                                    1,5                                   12

   24                                    1,2                                    6

   25                                    2,1                                    13

   26                                    2,2                                    18

   27                                     1,8                                   59

   28                                     1,6                                   54

   29                                     2,1                                   27

   30                                     1,5                                   18

   31

Mars 2018

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                                                             

    2                                      

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

   10

   11

   12

   13

   14

   15

   16

   17

   18

   19

   20

   21

   22

   23                                      1,3                                       2

   24

   25

   26

   27

   28

   29

   30                                      2,4                                      5

   31                                      2,0                                      6

December

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                                                                

    2                                   2,05                                  9

    3                                  

    4

    5

    6                                   2,5                                     1

    7                                   2,35                                   1

    8

    9

   10                                   3,4                                     2

   11

   12

   13

   14

   15

   16

   17

   18

   19

   20

   21

   22

   23

   24

   25

   26

   27

   28

   29

   30

   31

November

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    1,6                                    9       

    2                                    1,5                                   17

    3                                    2,1                                   47

    4                                    3,45                                 67

    5                                    2,4                                   12

    6                                    1,55                                  3

    7                                                                      

    8                                    1,75                                  4

    9                                    1,95                                  1

   10                                    3,15                                 13

   11                                    1,5                                   10

   12                                    2,15                                 16

   13                                    3,6                                    3

   14                                    0,9                                    1

   15

   16

   17                                     3,2                                    12

   18                                     2,75                                  20

   19                                     2,35                                  14

   20

   21

   22

   23

   24                                    3,3                                    7

   25                                    2,0                                   10

   26                                    2,4                                    4

   27                                    1,25                                  2

   28

   29                                     2,05                                 2

   30                                     0,8                                   1

   31

Oktober

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    2,75                                20            

    2                                    2,0                                  13

    3                                    2,8                                  13

    4                                    1,5                                   3

    5                                    2,4                                   13

    6                                   1,75                                  39

    7                                   1,82                                  50

    8                                   1,7                                    14

    9                                   1,7                                     4

   10                                  2,3                                     7

   11                                  2,1                                     1

   12                                  1,4                                    15

   13                                  1,7                                    27

   14                                   2,2                                   43

   15                                  1,8                                    20

   16                                  2,0                                    23

   17                                  1,4                                    27

   18                                  2,0                                    3

   19                                  1,4                                    10

   20                                  1,55                                  15

   21                                  2,1                                    26

   22                                  1,64                                  13

   23                                   1,5                                    11

   24                                    2,1                                    9

   25                                   2,0                                    10

   26                                   2,0                                    17

   27                                   2,35                                   26

   28                                   1,9                                     29

   29                                   2,0                                     11

   30                                   2,15                                   18

   31                                   1,55                                    6

September

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                   1,8                                   33          

    2                                   1,5                                   13

    3                                   2,5                                   20

    4                                   1,4                                   12

    5                                   1,41                                 4

    6                                    1,2                                  6

    7                                    1,2                                  16

    8                                    1,8                                  24

    9                                    1,5                                  33

   10                                   2,0                                   15

   11                                   1,4                                   14              

   12

   13                                   1,9                                   1

   14                                   1,8                                   15

   15                                   3,0                                   34

   16                                   2,3                                   34

   17                                   2,2                                   58

   18                                   1,9                                   18

   19                                   1,5                                   18

   20                                   2,0                                   18

   21                                  1,9                                     17

   22                                   1,9                                     24

   23                                   3,15                                  42

   24                                   2,0                                    24

   25                                   1,3                                     6

   26                                   2,65                                  14

   27                                    2,65                                 19

   28                                    2,1                                    24

   29                                    2,5                                    30

   30                                    2,8                                    67   

   31

Augusti

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                     1,9                                  21        

    2                                     2,15                                9      

    3                                     1,6                                  14

    4                                      2                                    20       

    5                                      1,8                                 16

    6                                      1,7                                  9

    7                                      1,4                                 29

    8                                      2,0                                 16

    9                                      2,4                                  7

   10                                     1,8                                 13

   11                                      1,5                                 23

   12                                      1,5                                 24

   13                                      2,1                                 5

   14                                      1,8                                 8

   15                                      1,1                                 6

   16                                      1,1                                 3

   17                                      1,55                               20 

   18                                      1,5                                 21

   19                                      1,8                                 21

   20                                      2,0                                 13

   21                                      1,6                                 30

   22                                      2,6                                 24

   23                                      2,6                                 15

   24                                      1,7                                  37

   25                                      2,3                                  45

   26                                     2,35                                  55

   27                                      1,5                                   36

   28                                      1,8                                   26

   29                                      2,1                                   11

   30                                      2,2                                     9

   31                                        1,6                                   13

Juli

   

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                       1,8                                  13                                       

    2                                       1,2                                   5

    3                                       2,5                                   23

    4                                       1,85                                 15

    5                                       2,25                                 10

    6                                        1,8                                    7

    7                                       2,15                                  32

    8                                       1,7                                    31

    9                                       2,2                                    21

   10                                      1,8                                    20

   11                                      2,25                                  9

   12                                      2,45                                  25

   13                                      1,9                                    14

   14                                      1,7                                    12

   15                                      1,75                                  16

   16                                      1,65                                   11

   17                                       2,0                                    23

   18                                       1,7                                    15

   19                                        2,1                                   45

   20                                        2,1                                   15

   21                                        1,85                                  16

   22                                        1,85                                  30

   23                                         1,8                                   21

   24                                         2,1                                   28

   25                                         2,3                                   41

   26                                         1,9                                   43

   27                                         1,75                                 15

   28                                          1,75                                 34

   29                                          1,6                                   24

   30                                          1,65                                 7     

   31                                          1,8                                   41

Juni

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    1,9                                    3     

    2                                    1,6                                    4

    3                                    1,75                                 25

    4                                     2,1                                  9

    5                                     1,7                                  15

    6                                     1,45                                 6

    7                                     1,3                                   3

    8                                     1,85                                 9

    9                                      2,3                                   7

   10                                     2,0                                  27

   11                                     1,4                                  13              

   12                                     1,8                                   4

   13                                     

   14

   15                                      1,7                                  2

   16                                      0,9                                  1

   17                                      1,8                                  16

   18                                       3,1                                 16

   19                                      1,95                                 6

   20                                       2,0                                  7

   21                                       2,0                                  5

   22                                      1,85                                 17

   23                                       2,2                                   21

   24                                       3,05                                 21

   25                                       2,35                                 8

   26                                       3,65                                12

   27                                       2,0                                  13

   28                                       2,0                                   6

   29                                       2,0                                   5

   30                                      1,9                                    8

   31

Maj

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    1,5                                   10           

    2                                    1,6                                   10    

    3                                    1,6                                    5

    4                                    1,5                                    26

    5                                    1,8                                    40

    6                                    1,6                                    24

    7                                    1,5                                    8

    8                                    1,4                                    11

    9                                     2                                      20

   10                                   1,6                                     8

   11                                    1,7                                    13

   12                                    1,9                                    52

   13                                    3,1                                    21

   14                                    1,7                                    13

   15                                    2,0                                    9

   16                                    1,2                                    5

   17                                    1,4                                    14

   18                                    1,4                                    12

   19                                    1,7                                    24

   20                                    1,6                                    36

   21                                    1,55                                  14

   22                                     2,1                                     9

   23                                     1,6                                     6

   24                                     2,05                                  14

   25                                     1,95                                  33                                     

   26                                      3,5                                   36

   27                                      2,1                                   37

   28                                      1,4                                    5

   29

   30

   31