Hej! Det är visst extremvärme på gång. En gammal gubbe  som jag nöjer sig med 20-25 grader. Når det upp emot 30 grader så blir det för bra tycker jag. Inte befrämjar det fisket heller. I sjöarna finns det alltid möjlighet för fisken att söka sig till djupare vatten och den som fiskar lite klokt får ändå bra fångster .Nu får vår kallvattenskulvert komma upp till bevis. Vi måste trimma in den så att det går optimalt med vatten via den. Det är otrampad mark så vi får känna oss fram. Vi vet redan att med maximalt öppen sidolucka sjunker tempen med ca 3 grader. Vi kan bli tvungna att köra strömmen på en pump + den lilla då blir det sommarvattenstånd där uppe men fisken kommer att vara pigg och huggvillig. Ni som var med och sponsrade till kulverten är inte bortglömda får vi bara ordning på tempen så kör vi ett antal fiskedagar för er i sommar.

Hälsar Peter.