Så börjar då isarna lägga sig på allvar. med 10 grader kallt i natt så hände en hel del. Problemet är att vinden håller stora stråk öppna i en del sjöar. Det gör att när de väl fryser till så blir isen väldigt ojämn. Den kan vara tjock och fin på vissa ställen och förädiskt tunn på andra. Detta gör isarna i nuläget fullständigt livsfarliga. Vi rekommenderar ingen att chansa, utan ha is i magen och avvakta, så meddelar vi när det är säkert.

Håkan