Vi har varit runt och kikat på alla sjöarna nu på morgonen angående isläget. Idag ser det ut enligt följande:

Stasjön och Västra Harasjön är nästan helt isfria och alltså fiskbara. I Västra Harasjön finns det  även båtar att hyra. De ligger i. Även stora delar av Vielången och Stora Kroksjön är isfria. Dock inte södra delarna. I Gategylet är det bara öppet vatten längst upp på vänstra sidan. Hallagylet kommer vara fiskbar i morgon. Där ligger också båtarna i. Mjöldrängen ligger det is på över hela sjön. Dammets gyl har börjat släppa i kanterna och där kommer det hända en del tills i morgon. Alla övriga sjöar är helt täckta med en ishinna nu idag. Det är vår bedömning att det mesta av isen på i stort sett alla sjöar kommer att försvinna under helgens gång. Däremot är det vanskligt att säga hur mycket som hinner gå upp tills i morgon?

Vi har beslutat att ha öppet i receptionen mellan 8 -10 i morgon, då intresset för att fiska verkar tillräckligt stort.

Varmt Välkomna!

Håkan