Så var det dags igen för isfiske. Vi släpper isfisket på Västra Harasjön, Mellan bäckasjön & Evegylet i helgen. De sjöarna har bäst is. Västra Harasjön och Evegylet hade 10 cm is igår eftermiddag på de flesta ställen, och Mellanbäckasjön 9 cm. Övriga sjöar varierade mellan 5-7cm. Problemet är att istjockleken kan variera en hel del på samma sjö. På en del ställen har snön smält ihop med kärnisen och där blir det tjockt. På andra ställen är det inte så och där blir det tunnare. Vi beräknar kärnisen till ungefär 5-6 cm och resten är snöis. Problemet med snöis är att den påverkas av dagsmejan. Det är också skillnad på skuggsida och solsidan i en sjö. Det är även skillnad i tjocklek på ställen där snön legat och där det har varit bart. Vi bedömer dock ovan nämnda sjöar som tillräckligt säkra för att släppa fisket där i helgen.

Ni måste ändå ta det försiktigt. Slå med isbill eller yxa framför er när ni förflyttar er. Provborra och kolla. Ingen får gå ut utan isdubbar. Är ni flera så ta med er en säkerhetslina bara utifall något skulle inträffa. Undvik in och utlopp i sjöarna. Vinterfiske regler gäller.

Skitfiske!

Harasjömåla