Så har vi varit ute och inventerat isarna. Vi släpper is fisket i Björngylet, Södra Bäckasjön & Mellanbäckasjön i nuläget. Isarna där är säkra. I de flesta andra sjöarna är isen livsfarlig.

Varmt Välkomna!

Håkan