Säsongen fortsätter även om det inte längre är trängsel här om helgerna. Vi har idag gjort en isättning i Dammets Gyl, Björngylet och Västra Harasjön. Även Hallagylet & Mjöldrängen har fått lite ny fisk. Flugströmmen är självklar då det är bra bokat i helgen.

Fiskekort löser ni som vanligt via swishliggaren mitt emot receptionen.

Varmt Välkomna!

Håkan