Så lämnar vi så sakteliga sommarrushen och semestern. Det har varit bra ruljangs här under juli trots värmen. Fisket är alltid lite si och så när det är varmt, men på det hela taget så har det ändå varit ok sommarfiske. Att säga att fisket är dåligt under sommaren är egentligen ett fel uttryck. Det ser bara annorlunda ut. Man kan väl säga att fisket blir svårare och ställer mer krav på fiskaren. När vattentempen sticker över +20 grader och det blir badtemperatur så går fisken ner på djupare vatten. Det gör att det blir svårare att få dem på strandnära fiske. Det är bara när fisken aktivt söker föda tidiga morgnar och sena kvällar som man har en bra chans. Därför talar man på sommaren om morgonfiske och kvällsfiske. Dagtid kan fisken gå djupt och det gäller att hitta fisken. Ofta går det bäst från båt på frivattnet. En försvårande omständighet på sommaren är att fisken också har ett överflöd av mat i form av insekter och kryp i vattnet vilket gör att den inte ständigt är på jakt efter föda. Det gäller alltså att vara på plats när fisken vill äta. Därför talar vi hellre om sommarfiske än om att fisket skulle vara dåligt.

Nu går vi in i en period när sommarfisket sakta svänger över mot höstfiske. Augusti brukar vara en övergångsperiod där det rika insektslivet ändrar karaktär, och landinsekterna börjar hamna i vattnet vilket gör att fisken ibland specialiserar sig och går och plockar just dem. Vi kallar det att fisken blir selektiv i sitt födoval. Vattnet kyls också ner så sakteliga även om det kan vara fina dagar. Nätterna blir kallare och kyler. I takt med att yttemperaturen kommer ner under 20 grader så ökar också ytaktiviteten på fisken och här hos oss brukar den vara bäst på morgnarna och in på förmiddagen under hösten. Man når också fisken bättre från land och spinnfiskaren och metaren har en bättre chans att lyckas.

Så varmt Välkomna!

Håkan