Denna veckan har vi verkligen fått uppleva det som brukar kallas ”Aprilväder”, dvs alla årstider samtidigt. Snö, regn, blåst, sol, minus osv. Fisket har väl varit därefter. Fram för allt så har det inte varit så många fiskare som besökt oss, och det är förståeligt. Men, det går på rätt håll. Värmen kommer vad det lider och då får vi klaga på den.

Dock, när det gäller fisket så har det varit en klar trend på sista tiden att fisken är oaktiv på förmiddagen och då måste man söka den djupt, medan det på eftermiddagarna har sett helt annorlunda ut. Då har fisken gått väldigt nära land. Det är rätt naturligt egentligen. Insektslivet är ju inte igång med någon reda, och då är det nära land fisken hittar föda. Så, när fisken har en aktiv födosöksperiod, så är det där ni hittar den. Tänk på det när ni ska fiska!

Varmt Välkomna!

Håkan