Nära land fiske….

Hade en intressant upplevelse i helgen. Var ute och ägnade mig åt lite ”familjefiske” med bekanta. Spinn och mete gällde. Vi prövade allt möjligt. För barnens del så gällde mete med toppknutet spö och räka. Resultatet var intressant. På vanligt spinn och...

Smärre justeringar

Hej ! Det blev lite ändringar i fångstjournalen för strömmen. Fångstjournalen vid strömmen hade inte hämtats sedan 15/9 . Det är fixat nu. Här är det full fart nu som alltid på hösten. Vi har samtidigt haft en på semester och tre hemma för sjukdom dock ej corona. Så...

September – nymffiskets tid!

Så är ännu en intensiv fiskehelg i sitt slutskede. Det har känts lite blandat med fisket denna helgen. En hel del har haft det trögt medan andra knäckt koden och fått bra med fisk. Fisken har varit väldigt ytaktiv, speciellt på morgnar och in på förmiddagen. Vet inte...