Fångstjournal Put & Take

Detta är fångstjournalen för Put & Take sjöarna

Fångstjournal Put & Take Sjöar Maj 2024

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        2,8                                  20


2                                        2,1                                  5


3                                       1,85                                 30


4                                       1,6                                    12


5                                        2,15                                  9


6                                       3,1                                     17


7                                       2,2                                     12


8                                       2,3                                     14


9                                       2,55                                   42


10                                     1,6                                    50


11                                     1,6                                    16


12                                     1,95                                  17


13                                     2,2                                    13


14                                     1,25                                   4


15                                     1,6                                     3


16                                     1,55                                   1


17                                      2,0                                   26


18                                        1,75                              69


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar April 2024

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                      1,2                                     2


2                                      2,0                                     6


3                                      1,25                                   5


4


5


6                                        1,5                                  7


7                                        1,2                                  4


8                                        1,1                                  7


9                                        1,0                                  3


10                                      2,0                                  5


11                                      1,65                                2


12                                      1,5                                  5


13                                      2,6                                  28


14                                     1,5                                   7


15                                      1,2                                  4


16                                      1,4                                  2


17                                      1,5                                  11


18                                      2,3                                   19


19                                      3,5                                   51


20                                      2,2                                  38


21                                      3,0                                   14


22


23                                      1,6                                     1


24                                      2,0                                     2


25                                      2,35                                   2


26                                      1,9                                   24


27                                      2,1                                  40


28                                      1,85                                24


29                                     1,52                                 3


30                                      1,0                                   1


31


 

Fångstjournal P&T Sjöar Mars 2024

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         2,8                                  6


2


3                                         2,45                                 2


4


5


6


7


8


9                                         2,8                                   10


10


11


12


13


14


15


16                                           2,5                                   2


17


18


19


20                                           2,3                                     6


21


22                                          2,1                                      20


23                                          0,8                                       1


24


25


26


27                                          1,5                                       6


28                                          2,4                                       13


29                                          1,9                                      40


30                                         2,6                                      28


31                                         1,4                                      15


 

Fångstjournal Put & Take sjöar Januari 2024

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18                                         1,3                                 4


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar November 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                      2,1                                    12


2                                      3,0                                     9


3                                      2,2                                     10


4                                      2,9                                     11


5                                      2,3                                      5


6                                     1,93                                     1


7                                      2,3                                      12


8                                      2,4                                       9


9                                      2,0                                       2


10                                     2,0                                       3


11                                     2,3                                      18


12                                    1,8                                       6


13                                    2,3                                       5


14                                    1,85                                     1


15


16


17                                    1,5                                        3


18                                    2,4                                        3


19


20


21


22


23


24                                      3,0                                          11


25                                      1,0                                           1


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal put and take oktober 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                       4,8                                   24


2                                       1,5                                    8


3                                      1,65                                   4


4                                      2,2                                     9


5                                      2,1                                     10


6                                      2,1                                    29


7                                     2,4                                    41


8                                      3,0                                    16


9                                     2,9                                        5


10                                    2,0                                        2


11


12                                    2,5                                        15


13                                    2,55                                      15


14                                    2,1                                        28


15                                    1,9                                        20


16                                    1,85                                      10


17                                    2,1                                         7


18                                    2,4                                         13


19                                    2,5                                         5


20                                    1,7                                         6


21                                    2,1                                        18


22                                    2,3                                        14


23                                    2,2                                         4


24                                    2,25                                       4


25                                    1,95                                         5


26                                    2,4                                           9


27                                   2,4                                           16


28                                   2,4                                           28


29                                   1,4                                           1


30                                   2,5                                            7


31                                   2,5                                            6


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar September 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                       1,6                                    14


2                                       1,8                                    34


3                                       1,25                                  10


4                                        1,5                                   5


5                                        2,25                                 5


6                                       1,35                                  6


7                                      1,2                                      3


8                                       1,8                                   23


9                                       1,65                                 20


10                                     1,45                                 12


11                                      1,1                                   4


12                                      1,0                                   1


13                                      1,75                                 11


14                                      1,5                                   1,5


15                                      1,7                                   15


16                                     1,7                                     23


17                                     2,0                                     6


18                                     1,7                                     3


19                                     1,75                                   11


20                                     1,65                                    11


21                                     1,8                                      18


22                                      1,85                                   29


23                                      2,0                                     32


24                                      1,8                                     15


25


26                                      1,9                                      8


27                                      1,35                                    3


28                                      1,9                                      9


29


30                                     3,1                                        43


31


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Augusti 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        1,5                                   12


2                                        1,6                                   19


3                                        2,5                                   14


4                                        1,5                                  20


5                                        1,3                                12


6                                        1,5                                 10


7                                         1,5                                6


8                                         1,3                              15


9                                          2,0                              16


10


11                                       1,5                                 9


12                                      1,05                               5


13                                    1,5                                   21


14                                     1,5                                   8


15                                   1,5                                     8


16                                   1,1                                     5


17                                   1,65                                   20


18                                    1,5                                    23


19                                    1,7                                    79


20                                    1,52                                  14


21                                    1,4                                     5


22                                     1,45                                  6


23                                     1,7                                    26


24                                     1,6                                    30


25                                    1,5                                    25


26                                     1,4                                  63


27                                     1,4                                  23


28                                     1,65                                25


29                                     1,45                                24


30                                     1,5                                  5


31                                     1,8                                  4


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Juli 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                       1,6                                    19


2                                       1,7                                    19


3                                       1,1                                    3


4                                       1,1                                     3


5                                        1,0                                    3


6                                        1,25                                  32


7                                        1,85                                  25


8                                         1,5                                   23


9                                         1,8                                   15


10                                       1,35                                 18


11                                       1,55                                 8


12                                       1,62                                 8


13                                        1,65                                21


14                                         1,2                                 17


15                                         3,5                                 28


16                                        1,5                                  21


17                                        1,4                                  26


18                                        1,65                               31


19                                        1,2                                  20


20                                        1,3                                  23


21                                        1,5                                  12


22                                        1,6                                  10


23                                        1,6                                  7


24                                        1,2                                  17


25                                        1,45                                30


26                                        1,4                                  45


27                                        1,7                                  21


28                                        1,9                                   29


29                                        1,5                                  12


30                                        1,55                                 10


31                                        2,2                                   26


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Juni 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        1,3                                   23


2                                        1,5                                  25


3                                        1,6                                 31


4                                        1,95                                18


5                                        1,1                                   10


6                                        0,85                                  3


7                                        0,8                                    8


8                                        1,7                                    10


9                                        0,8                                    4


10                                      2,15                                  31


11                                        4,4                                  10


12


13


14                                     1,0                                             9


15                                      1,20                                        4


16                                      1,25                                         3


17                                        1,5                                        17


18                                        1,0                                        4


19                                       1,2                                           7


20                                         1,25                                       2


21                                       1,8                                              8


22                                      2,1                                             42


23                                       1,2                                           65


24                                        1,5                                           30


25                                        1,3                                           20


26                                        1,2                                           4


27


28                                       2,0                                             8

29                                       2,0                                             14


30                                       1,2                                             11


31


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Maj 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                      1,45                                  12


2                                      1,55                                   3


3                                       1,2                                    3


4                                       1,85                                  16


5                                        1,5                                   12


6                                        1,3                                    22


7                                        1,0                                    14


8                                        1,3                                    2


9                                        1,25                                  6


10                                      1,1                                    4


11                                      1,5                                    12


12                                     1,5                                     2


13                                    1,4                                     20


14                                     1,8                                     9


15


16                                     1,55                                    9


17                                     2,5                                      5


18                                     1,9                                      21


19                                     1,65                                    39


20                                     3,2                                      30


21                                     1,25                                    17


22                                        1,7                                    15


23                                        1,2                                     10


24                                        1,8                                     4


25                                        2,15                                   25


26                                          1,5                                   30


27                                          1,5                                   29


28                                         2,05                                  33


29                                         1,4                                     11


30                                         1,0                                     10


31                                          1,9                                     7


 

Fångstjournal Put & Take sjöar April 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                         1,5                                   14


2                                         1,5                                   11


3


4                                         1,5                                    4


5                                         1,2                                    3


6                                         1,8                                   35


7                                         2,0                                   36


8                                         2,16                                 43


9                                         2,1                                   19


10                                      1,75                                 12


11                                        5,2                                   7


12                                      1,8                                     10


13                                      1,6                                     23


14                                      1,85                                     22


15                                      2,0                                      27


16                                      1,8                                      16


17                                      7,7                                       9


18                                      1,6                                       12


19                                       1,55                                    6


20                                       1,6                                      10


21                                        1,8                                     31


22                                        2,2                                     34


23                                        2,5                                     5


24


25


26                                         2,0                                      7


27                                         1,4                                      5


28                                         1,9                                      21


29                                         2,0                                      62


30                                         2,0                                      20


31


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Mars 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19                                     2,2                                          7


20


21


22                                      0,8                                          4


23


24                                      2,6                                           12


25


26


27


28                                        1,2                                           1


29


30


31                                     1,3                                            6


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Januari 2023

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar December 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1


2                                       1,8                                     11


3                                       0,7                                      1


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar November 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                        2,4                                  5


2                                        1,3                                  8


3                                        1,6                                  16


4                                       1,3                                   22


5                                       1,6                                  22


6                                       1,55                                 4


7                                       0,9                                   2


8                                       0,7                                   1


9                                       0,8                                   2


10


11                                     1,95                                 7


12                                     2,0                                  18


13                                     1,0                                  6


14                                     1,45                                12


15                                     1,35                                 5


16                                     1,2                                   18


17                                     ????                                 12


18                                     0,9                                     4


19                                     1,8                                     7


20                                     1,7                                     5


21


22


23


24


25                                       1,6                                     9


26                                       0,9                                     6


27                                       2,4                                     11


28                                       0,8                                      2


29                                       1,0                                      3


30


31


 

Fångstjournal Put & Take Sjöar Oktober 2022

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL


1                                       2,3                                   25


2                                       1,9                                   9


3                                      2,0                                   6


4                                      2,1                                    5


5                                       1,9                                  5


6                                       2,1                                  9


7                                    2,7                                       15


8                                      2,1                                   14


9                                     2,5                                     11


10                                  3,0                                       11


11


12                                  1,45                                      18


13                                  2,1                                         14


14                                  2,2                                        19


15                                  2,2                                        48


16                                  2,2                                        8


17                                  2,4                                        4


18                                  2,3                                        2


19                                  2,5                                        12


20                                  2,1                                        17


21                                  2,45                                      8


22                                  2,6                                       40


23                                  1,15                                     9


24                                  0,85                                     7


25                                  1,65                                     2


26                                  2,2                                      19


27                                  1,75                                    30


28                                    1,0                                    18


29                                   1,55                                     45


30                                   2,55                                     29


31                                   2,75                                     17