Man blir inte riktigt klok på fisket just nu. Ena dagen si och andra så. Denna veckan har nog varit mest åt det tröga hållet även om vissa fått rätt hyfsat. Fick just rapport om att det tas bra med fisk i Stasjön idag. Väldigt djupt! På mellan 5-7 meters djup på frivattnet. I morse var det också bra med ytaktivitet i Björngylet enligt ett par flugfiskare. Det stämmer bra med mina tankar. Bäst ytaktivitet just nu sker på tidiga morgnar. Dagtid måste man fiska väldigt djupt. På kvällen växlar det oerhört. 

Prövade själv lite i går kväll. Kom upp till Gategylet och blev glad när jag såg ett par mindre svärmningar av Vulgata. Men inte hjälpte det. Inte ett liv i ytan. Inte en enda fisk som aktivt sökte föda i ytan. Deprimerande för en torrfluge idiot. Men så är det ibland.

Nu går vi mot helg och nya fångster och förutsättningar…

Väl mött!

Håkan