Tiden springer på för fort. Det har varit några intensiva veckor för oss nu i maj. Storhelger och mycket folk vilket naturligtvis givit oss mer än nog att pyssla med. Värmen har ju också kommit, lite för fort för att vara optimalt med fisket, men naturligtvis skönt för oss människor. Just nu har vi sommarvärme, vilket gör att fisket går in i en ny fas. Från vårfisket och in i sommarfisket. Det gör att det alltmer blir morgnar och kvällar som gäller rent fiskemässigt. Vattentempen har stigit till runt 20 grader i ytan och det påverkar naturligtvis fisket. Däremot behöver man inte ner så djupt ännu, då det bara är det absoluta toppskiktet som är påverkat.

Fisken går också mer och mer över till att äta naturliga insekter, vilket gör att framförallt nymffisket börjar dominera fångsterna. Har varit lite sämre med mete och spinnfiske sista veckan. Även om man fortfarande får en del fisk på streamers och större flugor så märks det tydligt att trenden går mot mindre flugor och att det är finlir som börjar dominera fångsterna. Tydligast märks det i flugströmmen. Där ställer sig fisken gärna i strömmarna och vitvattnet när den har sina aktiva ätperioder, och då tar den bäst på små nymfer á la haröra.

Varmt Välkomna och Väl mött framöver..

Håkan