Nu är det slut på  vårt tålamod. I fortsättningen  kommer vi att dra in korten för samtliga regelbrott i området. Det ska vara ordning och reda i området. Gång efter annan hittar vi fiskare med två spö gärna fiskandes i fel sjöar utan namn på fiskekort osv. Vi har fram till i dag varit rätt diplomatiska och bara sagt ifrån. Med all önskvärd tydlighet framgår det att det inte räcker. Våra tillsyningsmän har nu fått order om att i fortsättningen dra in korten för varje brott emot regelverket. Dessutom skall vid varje tillfälle en skriftlig rapport upprättas. Sedan är det vår sak att utmäta eventuell avstängning eller polisanmälan.

Det har på sista tiden landats ett par stora bågar ifrån strömmen 8-9 kgs. Vi tar det med en nypa salt. Det kan vara fake. 6-7 kg:s kan dock förkomma. Vänligen fotodokumentera rekordfiskar.

Ha det hälsar Peter