Är väl dags att ge en liten fiskerapport. Dagarna springer på och det märks att säsongen är igång. Det har väl varit lite mellanfiske senaste dagarna. Vädret har varit ostadigt, så även fisket. Rent generellt så är det väl flugfiskarna som fångar bäst just nu. Verkar som om spinn och mete har varit lite trögare. Ett hett tips är flera rapporter om att fisken tar längs med strandkanterna, och det är egentligen inte så konstigt. Det är där de hittar föda lättast när de gör sina födosök. Det är ju inte så mycket bevänt med insektslivet ännu. Fiskar man då ute i sjöarna så är det kanske inte så konstigt att man går bom. Glöm alltså inte strandkanterna.

Ett drag som fortsätter fira triumfer är D360. Ett genomlöpsdrag från Westin som helt klart var vårt populäraste drag förra året, och det fortsätter fira triumfer även i starten i år. Ett tips för spinnfiskaren!

Även i Flugströmmen kommer rapporter om lite mixat fiske. Vissa dagar har man fått kämpa för fisken och andra dagar har det gått betydligt lättare. Många rapporter om efterföljare och smånyp i flugorna istället för lite rejälare hugg. Vårt tips är väl att när fisken beter sig så, byt från stora flugor till lite mindre. Gå gärna över och pröva nymffiske.

Nu ser vi fram emot Valborgsmässohelgen och denna veckan sätter vi i årets första lass av öring i sjöarna.

Varmt Välkomna!

Håkan