Det finns definitivt hopp! Stasjön är idag helt utan is och därmed fiskbar. Norra delen av vielången är också öppen, samt norra delen av stora kroksjön. Dammet gyl kommer också att gå upp snart, förmodligen fiskbar redan under morgondagen. Vi återkommer för vidare info.

Håkan