Det är ömsom is ömsom vatten. Det var tuffare is än jag trodde vi försökte att bryta i ett flertal sjöar men isen vägrade att ge med sig. Det finns ändå bra fiskemöjligheter.

 Sjöar med helt eller delvis öppet vatten.

Dammets Gyl           Gategylet.       

 Västra Harasjön

Stasjön.                            Hallagylet

Lila Kroksjön                     Mjöldrängen  (endast norränden öppen)

Stora kroksjön                   Vielången

Helt tillfrusna idag är :

Björnagylet                       Mellanbäckasjön

Södra bäckasjön              Evegylet

Det kan ju hända en hel del tills i morgon men så är läget idag.