Isen är nu så pass säker att vi vågar släppa ut folk på den, ca 10 cm. En del blir frustrerade för att vi inte släpper ut folk på isarna så fort den håller att stå på, men vi vill inte ta några risker. En del har isvana och andra inte. Eftersom vi är ansvariga för området kan vi inte släppa ut fiskare på 3-5 cm tjock is. Is-tjockleken kan också variera en hel del från sjö till sjö och även i olika delar av samma sjö. Gå inte ut på isen utan isbroddar och ha gärna en isbill med som ni slår i isen framför er när ni går. Slår ni igenom på ett slag, vänd om. Då är isen inte säker just där. Under veckan så är det fortfarande Björngylet, Dammets Gyl & Gategylet som är öppna för isfiske. Beroende på hur vintern utvecklar sig så öppnar vi fler sjöar efterhand. På så vis blir det premiär efter premiär….

Varmt Välkomna!

Håkan