Fr.o.m 1 Mars har banken ändrat vårt Iban nummer utan att meddela, vilket gör att alla våra utländska gäster får problem med betalningarna. Vi vill på detta sätt sprida det nya numret som är : SE078 0000 8153 9904 5204 907.

From March 1, the Bank has changed our iban no. The new number is SE078 0000 8153 9904 5204 907.

Seid 1. März haben wir eine neue Iban nr. SE 078 0000 8153 9904 5204 907.