September brukar ju vara den månad då landinsekterna  fungerar bäst, men vi har redan flera som fångat fisk på getingar. Både i strömmen och i sjöarna. Faktum är att det fungerar oförskämt bra med torrfluga i strömmen trots att fisken sällan vakar. Fått flera rapporter om fångster på Streaking Caddies, Europa 12 och nämnda getingar. Man torrflugefiskar i blindo och fisken går upp och hugger. Det är framför allt på morgnar och kvällar som det fungerar, men var inte rädda för att pröva även dagtid. Allt beror på vädret för dagen.

Just nu är det ostadigt och barometern far lite vilket gör fisket väldigt oförutsägbart. Det är inte proppen ur ännu, men det tas en del fisk här varje dag på alla möjliga metoder. Så fisket får betraktas gå åt rätt håll. Augusti är ju brytningstid mellan sommarfiske och höstfiske, vilket gör att man kan få fisk på allt och man kan misslyckas med allt. Det finns inget riktigt säkert kort. Ibland vet man vad som fungerar bra för tillfället, men just nu är det svårt. Den vanligaste frågan vi får varje dag är vilket drag/fluga fungerar bäst? Ibland går inte den frågan att besvara riktigt. Just nu är det så. Därför är vårt bästa tips att man varierar sig med olika flugor och drag, djup och intagningshastighet tills man hittar det som gäller för dagen eller stunden. Knäcker man koden så kan man ha oförskämt bra fiske.

Välkomna!

Håkan