Hej ! Det blåste upp ordentligt igår helt oförberett från smhis sida. Folk rodde som besatta för att komma någonstans i sjöarna. Det lyckades också att blåsa ifrån alla håll vilket gjorde det extra besvärligt. Två träd föll över vägen vid Dammets gyl och fick sågas upp av mig. Det regnade friska lärkgrenar över grillplatsen i Mellanbäckasjön inte så kul med tanke på att de hade en diameter på 4-5 cm i tjockänden. Det kom ändå upp en del fisk igår 10 inskrivna ifrån specialvattnen är väl ok men det finns ett stort mörkertal där. Jag ska jaga ifatt rumänernas fångst de har tyvärr inte förstått att lämna fångstrapport.

Hälsar Peter