Isfiske!

Så har vi varit ute och inventerat isarna. Vi släpper is fisket i Björngylet, Södra Bäckasjön & Mellanbäckasjön i nuläget. Isarna där är säkra. I de flesta andra sjöarna är isen livsfarlig. Varmt Välkomna! Håkan

Mars

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL      1                                                                                       2      3                                   5,9                                   33      4                  ...

Mars

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL      1                                                                                       2      3      4                                    3,2                                 3      5      6    ...

Mars

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL     1                                                                                    2                                           3                                     1,6                          ...

Isfiske

Hejsan och välkomna till ett nytt fiskeår. Isarna har lagt sig och det går bra att fiska i en del av sjöarna men inte alla. Vi måste göra en inventering av sjöarnas bärighet. Det har varit lustiga förhållanden med öppna vindstråk i de flesta lite större sjöarna....