Fångstjournal Flugströmmen

Detta är fångstjournalen för Flugströmmen

November

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    3,8                                  24                

    2                                    4,1                                   16

    3                                     3,7                                  14

    4                                     3,9                                   24

    5                                     3,65                                 22

    6                                     4,0                                   16

    7                                     5,5                                   11

    8                                     3,53                                  21

    9                                     3,8                                    16

   10                                    3,45                                  13

   11                                     4,2                                   14

   12                                     3,95                                 11

   13                                     3,9                                    7

   14                                     4,65                                  10

   15                                     3,5                                    10

   16                                     3,4                                    14

   17                                     3,1                                     6

   18                                     4,5                                    30

   19                                     3,75                                  10

   20

   21

   22

   23

   24                                    3,8                                       19

   25                                     5,45                                           16

   26

   27

   28

   29

   30

   31

Oktober

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                     3,2                                  6               

    2                                     3,4                                  11

    3                                     4,42                                13

    4                                     3,1                                   9

    5                                     4,2                                   20

    6                                      3,6                                  13

    7                                      3,9                                   8

    8                                      3,75                                 13

    9                                      3,6                                   14

   10                                     4,2                                    6

   11                                     4,1                                    6

   12                                     3,1                                    8                    

   13                                     4,0                                   19

   14                                     3,9                                   11

   15                                     4,9                                   26 

   16                                     3,6                                   18

   17                                     3,7                                   22

   18                                     2,95                                 5

   19                                     3,8                                   15

   20                                     3,75                                 13

   21                                     3,8                                    23

   22                                      4,5                                  15

   23                                      3,5                                     6

   24                                      3,1                                    10

   25                                      3,7                                    10                             

   26                                      3,85                                   11

   27                                       3,7                                    12

   28                                       3,9                                    28

   29                                       4,1                                    26

   30                                       4,25                                  18

   31                                       6,75                                  22

September

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                   5,11                                  13                    

    2                                   

    3                                   4,75                                    8

    4                                   4,7                                      3

    5                                   3,6                                      5

    6                                   4,2                                      7

    7                                   3,8                                      5

    8                                   3,4                                      3

    9                                   5,5                                     12

   10                                  4,0                                      8

   11                                  4,0                                       8

   12                                  4,0                                      8

   13                                  2,9                                      2

   14                                  4,0                                      12

   15                                  3,68                                    10

   16                                  3,71                                    22

   17                                  3,0                                      15

   18                                  3,7                                      9

   19                                  5,7                                      3 

   20                                  2,5                                      3

   21                                  4,5                                      8

   22                                  3,4                                     15 

   23                                  3,1                                     13

   24                                  3,5                                     10 

   25                                  3,5                                     18

   26                                  3,5                                      8

   27                                   4                                        7

   28                                   3,4                                    21

   29                                   3,5                                    12

   30                                   3,32                                  14

   31

Augusti

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                                                                    

    2

    3                                     4,2                                  4

    4                                     3,1                                  1

    5                                     3,7                                  4

    6                                     4,1                                  9

    7

    8                                     4,5                                  8

    9                                     3,1                                  8

   10                                    4,6                                  4

   11                                    3,6                                  6

   12                                    3,7                                  4

   13                                    4,4                                 10

   14

   15

   16                                    4,4                                  4

   17

   18

   19

   20

   21                                     4,35                                4

   22                                     3,0                                  1

   23

   24

   25

   26                        

   27                                  3,9                                      6

   28                                  4,4                                      5

   29                                  4,5                                      3

   30                                  4,41                                    8

   31

Juli

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                 3,45                                     3            

    2                                 3,96                                     6

    3

    4                                 3,9                                       6

    5                                 3,48                                     1

    6                                 3,0                                       1

    7

    8                                 3,7                                       6

    9

   10

   11

   12

   13

   14

   15

   16

   17

   18

   19

   20

   21

   22                           4,55                            3

   23                           4,35                            3

   24                           3,25                            4

   25                            3,6                             8

   26                            3,65                            7

   27                            4,02                            5

   28                            2,4                               1

   29                             4,94                            11

   30

   31

Juni

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    3,45                                  3                

    2                                    4,05                                  8

    3                                    4,18                                 16

    4                                    3,35                                  3

    5                                    3,8                                    7

    6                                    4,1                                    9

    7                                    2,55                                  1

    8                                    4,1                                    7

    9                                    3,95                                  6

   10                                   3,05                                  8

   11                                   4,05                                  14

   12

   13

   14                                    4,0                                    2

   15                                    2,8                                     2

   16                                    3,36                                   4

   17                                    3,65                                   2

   18                                    3,6                                     6

   19

   20                                    3,22                                     2

   21                                    2,77                                     5

   22                             

   23                                     2,8                                       2

   24                                     4,7                                      10

   25                                     2,75                                     1

   26                                     3,8                                       2

   27                                

   28                                     3,8                                       3

   29

   30                                     2,85                                     1

   31

Maj

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                   4,3                                     17                  

    2                                   4,2                                     17

    3                                   3,4                                     20

    4                                   4,1                                     22

    5                                   3,5                                     21

    6                                   3,76                                   35

    7                                   3,96                                   24

    8                                   3,5                                     12

    9                                   3,8                                     17

   10                                  3,5                                     17

   11                                  3,2                                     17

   12                                  3,6                                     25

   13                                  4,5                                     28

   14                                  3,84                                   21

   15                                  3,6                                     6

   16                                   4,0                                    4

   17                                   3,1                                    5

   18                                   3,7                                    3

   19                                   4,5                                    8

   20                                   4,2                                   10                                 

   21                                   3,6                                    11

   22                                   3,1                                     3

   23                                   4,15                                   8

   24                                   3,69                                   4

   25                                   3,5                                     9

   26                                   4,14                                   11

   27                                   3,25                                    8

   28

   29                                    3,2                                     5

   30                                    ?                                        6

   31                                    4,25                                   3

April 2017

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                     4,2                                  25+                                    

    2                                     4,1                                  27

    3                                     3,5                                  6

    4                                     3,6                                  3

    5                                     2,8                                  3

    6                                      4,4                                 15

    7                                      4,2                                 31

    8                                      4,04                               31

    9                                      3,9                                 23

   10                                     3,7                                 21

   11                                     3,75                                5

   12                                     4,15                               14

   13                                     4,5                                 22

   14                                     3,5                                 18

   15                                     3,48                               22

   16                                     4,0                                 33

   17                                    3,75                                24

   18                                    3,79                                10                                             
   19

   20                                    Abonnemang

   21                                    3,6                                   14

   22                                    3,85                                 17

   23                                    3,54                                 16

   24                                    3,6                                    6

   25                                    3,95                                  14

   26                                    3,85                                  26

   27                                    3,5                                    13

   28                                    3,67                                   9

   29                                    3,4                                     29

   30                                    3,95                                   25

   31

Mars

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

     1                                                                                 

     2

     3                                   5,9                                   33

     4                                   6,88                                 35

     5                                   7,3                                   35

     6

     7

     8

     9

    10                                  5,7                                   15

    11                                  

    12                                  4,3                                   10

    13                                4,2                                       6

    14                               2,5                                        2

    15

    16

    17                                   4,1                                   17

    18                                    3,6                                  25

    19                                   4,45                                  13

    20

    21

    22                                    2,8                                   5

    23                                    3,4                                   7

    24                                    5,2                                   24

    25                                    3,14                                 2

    26                                    4,47                                 24

    27                                    4,3                                   16

    28                                    4,05                                 7

    29                                    3,9                                   23

    30                                    2,2                                   1

    31                                    3,7                                   25+

December

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                    3,25                               3                 

    2

    3                                    4,2                                 8

    4                                    3,7                                 7

    5

    6

    7

    8

    9

   10                                    4,0                                 16

   11

   12

   13

   14

   15

   16

   17                                      3,64                               24

   18                                      3,95                               7

   19

   20

   21

   22

   23

   24

   25

   26

   27

   28

   29

   30

   31

November

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                   5,55                                30              

    2                                   6,1                                  19

    3                                   3,7                                  11

    4                                   3,8                                  21     

    5                                   4,6                                  23

    6                                   4,9                                  10

    7                                   3,75                                19

    8                                                                    

    9                                   3,03                                11

   10                                   3,4                                 23

   11                                   3,9                                 28

   12                                   4,1                                 19

   13                                   3,23                               16

   14                                   4,1                                  9

   15

   16

   17                                    3,5                                  4

   18                                    3,4                                  11

   19                                    

   20                                    3,62                                25

   21                                    3,1                                  5

   22                                    3,4                                  1

   23                                    3,38                                12

   24                                    3,5                                   5

   25                                    3,44                                 11

   26                                    3,8                                   20

   27                                    3,9                                   4

   28                                    3,6                                   2

   29                                    2,8                                   3

   30                                    2,97                                 4

   31

Oktober

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                   5,5                                   14                    

    2                                    4                                      5

    3                                   4,4                                    8

    4                                   4,7                                   12

    5                                   5,4                                    3

    6                                   4,9                                    18

    7                                   3,2                                    12

    8                                   4,5                                    24

    9                                   3,9                                    17

   10                                  4,3                                    19

   11                                   4,6                                    15

   12                                  4,0                                     15

   13                                  3,8                                      8

   14                                  5,6                                     16

   15                                  3,5                                     12

   16                                  3,6                                     10

   17                                  4,1                                     16

   18                                  4,3                                     21

   19

   20                                  4,5                                     21

   21                                  3,9                                      6

   22                                  4,35                                    25

   23                                   5,25                                    14

   24                                   3,8                                      21

   25                                    4                                        31

   26                                   3,7                                      20

   27                                   3,9                                      19

   28                                    4,6                                      24                                 

   29                                    3,6                                      22

   30                                    3,8                                      18

   31                                    4,3                                      23

September

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                                                                                            

    2                                    4,5                                  9

    3                                    5,0                                  14

    4                                    5,9                                   7

    5                                    4,5                                   2

    6                                    2,1                                   4

    7                                   5,75                                  3

    8                                   5,0                                    7

    9                                   5,35                                  12

   10                                  5,3                                    13

   11                                  4,7                                     12

   12                                 5,08                                    8

   13                                 5,75                                    14

   14                                 5,1                                      7

   15                                 5,3                                      11

   16                                 5,0                                      2,67

   17                                 4,78                                    23

   18                                 5,4                                      21

   19                                 3,5                                      2

   20                                 5,85                                    16

   21                                 5,0                                       7

   22                                 4,4                                       8

   23                                 5,0                                       14

   24                                 5,0                                       30

   25                                 6,1                                       6                              

   26                                 4,5                                       21

   27                                 4,49                                     4

   28                                 4,55                                      6

   29                                 5,1                                       11

   30                                 5,34                                      30

   31

Augusti

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                                     5                                        7

    2                                      

    3

    4

    5

    6                                     4,6                                      11

    7

    8                                      4,8                                      3

    9                                      5,1                                      4

   10

   11                                     5,01                                     4

   12

   13                                      4,2                                     3

   14                                      3,78                                    1

   15                                       4,4                                     4 

   16                                       4,0                                     2

   17                                       5,37                                    3

   18

   19                                       4,4                                     2

   20                                       

   21                                       4,6                                    5

   22                                       5,67                                  4

   23                                       3,0                                    3

   24                                       4,45                                  8

   25                                        4,7                                   2

   26

   27                                        4,6                                    5

   28                                        4,1                                    1

   29

   30

   31

Juli

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

    1                              Flugströmmen är stängd under Juli Månad         

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

   10

   11

   12

   13

   14

   15

   16                                           5,6                                      11

   17

   18

   19

   20                                           4,4                                       4

   21                                

   22

   23

   24

   25

   26                                            4,0                                      9            

   27

   28

   29

   30

   31

Juni

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

1                                       4,2                                   6     

2                                       2,1                                   1 

3                                              

4                                       2,89                                 12

5                                                                          

6                                        4,38                                 3

7                                         4,2                                  2   

8                                                                      

9                                         2,4                                  1                        

10                                       3,54                                1

11                                                                     

12                                                                       

13                                                                       

14                                                                        

15                                                                     

16                                      

17                                                                        

18                                        4,2                                   10                                           

19                                         4                                       8                                 

20                                        4,8                                     3                                                                         

21                                            

22                                             

23                                        3,4                                      2   

24                                        4,25                                    2                                           

25                                        3,5                                      3

26                                        4,4                                      5

27                                             

28                                             

29                                      

30                                                                    

31    

Maj

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

1                                            4,3                                       23

2                                            4,6                                      14                                

3                                            3,76                                      7   

4                                            4,5                                        12               

5                                            4,5                                        19                              

6                                            4,5                                        13

7                                            4,19                                       26

8                                            4,4                                         18                            

9                                            4,8                                         23                             

10                                          3,6                                         10                             

11                                           4,6                                         13                          

12                                           3,85                                       17                            

13                                            5,0                                        16                            

14                                            3,6                                         3                            

15                                            4,71                                      23                          

16                                      

17                                             3,8                                        4                            

18                                              3,0                                       9                            

19                                             4,33                                      4                             

20                                             3,0                                        5

21                                             

22                                             4,84                                      17

23                                             3,6                                        10

24                                             4,5                                        7

25

26                                             4,1                                        21

27                                             4,4                                        17

28                                             4,4                                        10

29                                      

30                                             3,5                                          3                            

31     

April

DATUM                        STÖRSTA                         ANTAL

 1                                       4,85                                   14                               

 2                                       4,55                                   33

 3                                       4,9                                     13

 4                                       4,0                                     4

 5                                       3,2                                     5                            

 6                                       4,23                                   9

 7                                       4,0                                     13

 8                                       4,1                                     14

 9                                       4,1                                     17

10                                      4,2                                     20

11                                       4,3                                    11     

12                                      4,3                                     14

13                                      2,42                                   12

14                                      4,0                                     25

15                                      4,33                                   22

16                                      4,0                                     31

17                                      3,85                                   17

18                                      3,8                                     8

19                                      4,6                                     5

20                                      4,1                                     30

21                                      4,3                                     20

22                                      4,3                                     23

23                                      2,8                                     2

24                                      4,6                                     19

25

26                                      3,8                                     18

27                                      4,3                                     25

28                                      4,1                                     20

29                                      4,1                                     9

30                                      4,5                                     20